September 8, 2018


Zorginstellingen krijgen medische verbruiksartikelen


September 8, 2018

  De 40 voetcontainer vol medische verbruiksartikelen wordt op dinsdag 11 september in Suriname verwacht. De Nederlandse Ja Foundation heeft samen het ’s Lands Hospitaal en Jörgen Raymann een grote partij medische artikelen gedoneerd voor zorginstellingen in Suriname. Volgens Soenita Nannan Panday-Gopiesingh, medisch directeur ’s Lands Hospitaal, gaat het slechts om verbruiksartikelen en niet om apparatuur. De artikelen komen van een ziekenhuis in Nederland dat zal verhuizen, maar de spullen niet zal meenemen. Volgens Nannan Panday-Gopiesingh is Marga Wasser als voorzitter van de JA Foundation benaderd om te kijken als zij kon helpen de artikelen in Suriname te krijgen. Met medewerking van Raymann is Wasser begeleid en in contact gebracht met Ray Wimpel van het hospitaal, waarna het traject is ingezet. Terwijl de kosten voor het inklaren en afhandelen van de zending door het ministerie van Volksgezondheid betaald zullen worden, heeft het ‘s Lands Hospitaal de logistieke procedure op zich genomen. Hoewel de medisch directeur weet dat niet alle artikelen gebruikt zullen kunnen worden vanwege de vervaldatum, zal zeker 90 procent bruikbaar zijn. Als de container er is, zal worden nagegaan welke artikelen bruikbaar zijn, waarna de verdeling aan de verschillende instanties zal plaatsvinden. Eerst komen de grotere instellingen zoals het Academische Ziekenhuis Paramaribo, Diakonessenhuis, Sint Vincentius Zieken-huis en het Mungra Medisch Centrum in Nickerie aan bod. Zij verwacht dat het Academisch Ziekenhuis Paramaribo het meest gebruik zal maken van de geavanceerde materialen die andere instellingen niet gebruiken. “Wij willen niet alles voor onszelf houden. Er is ook aan de kleinere instellingen, zoals de poliklinieken van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD), Medische Zending (MZ) en het Psychia-trisch Centrum Suriname (PCS) gedacht”, zegt Nannan Panday-Gopiesingh. Het stemt haar goed dat mensen in het buitenland begaan zijn met zaken in Suriname. “Ik stel het op prijs dat vooral de Surinamers in diaspora denken aan Suriname. Het is bekend dat de gezondheidszorg in Suriname door gebrek aan geld achteruit gaat”, zegt de medisch directeur. Zij hoopt dat het niet de laatste keer is dat zorginstellingen in Suriname materiaal gedoneerd krijgen.   -door Priscilla Kia-