September 8, 2018


‘Vids is een traditionele organisatie’


September 8, 2018

Het inheemse dorp Redi Doti heeft zich teruggetrokken uit de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). Hoogstwaarschijnlijk zullen de dorpshoofden van Grankreek en Columbia zich ook terugtrekken. Zij waren samen met Lesley Artist, dorpshoofd van Redi Doti, aanwezig op een persconferentie waarbij Artist aangaf, dat hij zich terugtrekt uit de Vids. Theo Jubitana, voorzitter van de Vids, zegt desgevraagd dat de Vids een traditionele en geen westerse organisatie is. Elk inheems dorpshoofd wordt automatisch lid. “Als gewezen Vids- voorzitter zou de heer Artist dat moeten weten”, zegt Jubitana. Artist gaf op de persconferentie aan dat hij zich terugtrekt, omdat de Vids haar eigen weg gaat en geen informatie versterkt aan de dorpen. Jubitana die momenteel in Alfonsdorp in het district Marowijne vertoeft om informatie te versterken aan de inheemsen, zegt dat hij aan de reden van Artist twijfelt. De Vids is momenteel bezig om de inheemse dorpen informatie te verschaffen over het grondenrechtenvraagstuk. Jubitana vraagt zich af waarom de dorpshoofden zich niet gewend hebben tot de moederorganisatie om te praten over de zaken waar zij ontevreden over zijn, in plaats van een persconferentie te beleggen. Tijdens de persconferentie heeft Artist duidelijk laten merken dat er wrijving bestaat tussen hem en de Vids- voorzitter. “Zover ik mij kan herinneren, hebben Artist en ik geen ruzie”, zegt Jubitana. Volgens hem gaat het bij hem absoluut niet om politieke belangen, maar staan de belangen van het inheemse volk centraal. “Ik dien het inheemse belang”, aldus de Vids- voorzitter. De organisatie is begonnen met de uitvoering van het stappenplan van de grondenrechtencommissie, zoals dat met de regering is afgesproken. De Vids start in oktober met informatiesessies in het district Para. Indien de gemeenschappen van Redi Doti informatie willen, is het volgens hem de taak van de Vids om die te geven. Jubitana is van mening dat Artist en de andere ontevreden dorpshoofden door hun manier van aanpak waaronder de persconferentie, duidelijk hebben aangegeven wat hun standpunt is. Het bureau van de Vids is schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit van Redi Doti. Jubitana geeft aan dat hij de brief nog niet onder ogen heeft gehad, omdat hij in Marowijne is. Aanstaande maandag is hij weer op kantoor.   -door Johannes Damodar Patak-