September 8, 2018


Leraren willen ook 25 procent loonsverhoging


September 8, 2018

De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) willen op grond van het gelijkheidsbeginsel, ook in aanmerking komen voor de verhoging van 25 procent die is overeengekomen met de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO). Dit heeft BvL/ ALS- voorzitter Wilgo Valies kenbaar gemaakt tegenover diverse mediahuizen. De CLO is met de regering overeengekomen dat de koopkrachtversterking van SRD 500 wordt geïncorporeerd in het loon. Na de incorporatie zal een verhoging van 25 procent worden toegekend aan de ambtenaren. De overeenkomst is van toepassing op alle landsdienaren. In 2017 zijn de leerkrachten uit het Fiso- systeem gestapt en hebben zij een herwaardering gehad. Het is nog niet duidelijk als de leerkrachten worden meegenomen in de verhoging van 25 procent. BvL/ ALS stelt ultimatum De onderwijsbonden hebben de regering een ultimatum gesteld tot 21 september. De bonden willen dat de regering invulling geeft aan de eisen van de leerkrachten. De BvL/ ALS heeft zijn leden door middel van een memo ervan op de hoogte gebracht dat onderwijsminister Lillian Ferrier, zich weer niet aan haar afspraken heeft gehouden. De bonden hebben meerdere malen brieven geschreven naar de bewindsvrouw, maar hebben geen reactie ontvangen. Tijdens een onderhoud op 20 juli was afgesproken dat partijen op 20 augustus weer bij elkaar zouden komen om onder andere te praten op welke wijze de betaling van de twk van de herwaardering zou geschieden. In verband met het onderhoud, hadden de bonden een herinneringsbrief naar de minister gestuurd, maar zij liet niets van zich horen. Op 3 september hebben de onderwijsbonden voor het laatst een brief geschreven aan de minister waarin zij wederom aandacht vragen voor de uitbetaling van de twk en de loonsverhoging van 25 procent. De leden van de BvL/ ALS zullen op 24 september bijeenkomen in Theater Unique om de kwestie te bespreken.