September 8, 2018


BP-SLM beijvert zich voor betere afkoopregeling


September 8, 2018

De Bond van Personeel in dienst van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (BPSLM), heeft vandaag een persconferentie gehouden in het C- 47-gebouw over hun visie op de ontwikkelingen met betrekking tot de SLM en de medewerkers van Residence Inn Paramaribo. Van de veertig medewerkers heeft slechts één de afkoopregeling van de SLM niet getekend, omdat die in het ziekenhuis ligt. Robby Maaijen, voorzitter van BPSLM, gaf aan dat de bond zich nu inzet om te kijken wat er nog te halen valt voor de medewerkers van Residence Inn Paramaribo. Van rechtswege kan er in feite niets meer gedaan worden voor de medewerkers, omdat zij de afkoopregeling hebben aanvaard. Volgens Maaijen heeft het management van de SLM misbruik gemaakt van het personeel en hebben de medewerkers door de sociaal- economische situatie en uit vrees dat zij liever iets dan niets krijgen, de afkoopregeling getekend. De afkoopbedragen liggen tussen de SRD 5,000 en de SRD 147,000. In het afkoopdocument is volgens de BPSLM- voorzitter een concurrentiebeding opgenomen. Dit houdt in dat de medewerkers niet in dezelfde branche mogen werken. Hij gaf aan dat hiermee de medewerkers bewust werkloos worden gemaakt. De BPSLM is van mening dat het managementteam van de SLM bewust op een dergelijke wijze te werk is gegaan door zowel de bond als de medewerkers op een dwaalspoor te brengen. Maaijen spreekt van ‘’afleidingsmanoeuvres’’. Volgens de bond hebben de medewerkers die getekend hebben, daar nu spijt van. Hij is van mening dat de bond zich vanaf het begin heeft ingezet om de belangen van de medewerkers te behartigen. Echter gaf hij aan dat een deel van de leden niet actief is. Het bestuur is samen met de overige leden bezig om deze leden wakker te schudden om meer kracht te hebben als bond. Maaijen merkte op dat het managementteam van de SLM, de afspraken die zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst, naast zich neer heeft gelegd. Hij vertelde dat daarin duidelijk is opgenomen dat de bond als gesprekpartner dient voor de medewerkers. De BPSLM heeft op 10 augustus vernomen van het managementteam, dat Residence Inn Paramaribo wordt gesloten en dat er een afvloeiing van personeel zal geschieden. Maaijen gaf aan dat voor het eerst in de geschiedenis van de bond, er zo een relatie is geweest met de directie van de SLM. Hij gaf aan dat de voorgaande jaren er een goede samenwerking was tussen directie en bond. Het bestuur van de BPSLM gaat een brief schrijven aan de directie van de SLM, de Raad van Commissarissen en het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). De bond kan zich niet voorstellen dat de directie van de SLM, de bond medeverantwoordelijk stelt voor het mismanagement bij Residence Inn Paramaribo en bij de SLM. Maaijen gaf aan dat de bond absoluut geen inbreng heeft bij het vaststellen van beleid en zei dat de RvC en de SLM- directie degenen zijn die werken met een begroting die niet is goedgekeurd en op basis van jaarrekeningen die ook nog niet zijn goedgekeurd. De bondsvoorzitter spreekt van ‘’een ernstige verstoorde relatie’’.   door Johannes Damodar Patak