September 8, 2018


Beleid regering brengt geen vooruitgang voor sectoren


September 8, 2018

Het beleid dat de huidige regering voert, maakt dat alle sectoren achteruit gaan. Maar niet alleen sectoren gaan achteruit, ook individuen in de samenleving kunnen niet spreken van een significante vooruitgang. Dit zegt Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van de Surinaamse Bushouders Organisatie (SBO), tegenover De West. Hij haalt aan dat de overheid wel loonsverhogingen toekent aan bepaalde groepen, maar in de afgelopen periode heeft ze geen enkele strategie uitgezet om de waarde van het inkomen van de burger te laten toenemen. Sahadew-Lall wijst erop dat het beleid van de regering juist ervoor gezorgd heeft dat de waarde van het inkomen van de burgers sterk is afgenomen. “Deze regering heeft daarvoor gezorgd. Er wordt geen enkele beleid voor geen enkele sector gemaakt. Het is water naar zee dragen. Er wordt niet gewerkt voor land en volk. De regering zit daar om haar zakken te vullen”, benadrukt Sahadew-Lall. Ook haalt hij aan dat er niet gewerkt wordt aan duurzame oplossingen voor de problemen binnen de diverse sectoren, zo zijn de problemen die spelen binnen de particuliere bussector nog altijd niet opgelost. Dat komt volgens hem door de besluiten die de regering in de afgelopen periode heeft genomen. Hij is van mening dat goed beleid voor de particuliere sector uitblijft, omdat men de sector kapot wil maken. De SBO-voorzitter haalt aan dat er een gedegen ordeningsstructuur nodig is voor het openbaar vervoer. Hij betreurt het dat er tot nog toe geen presentatie is gekomen van de herregistratie van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Volgens hem moest allang duidelijk zijn wat het chauffeursbestand is. Ook moet er volgens hem een goed plan van aanpak komen voor de illegale bussen. Dit plan moet zodanig zijn dat deze illegale bussen zowel overdag als in de avonduren van de particuliere busroutes verdwijnen. Maar Sahadew-Lall zegt dat een dergelijk plan waarschijnlijk geen gestalte zal krijgen, omdat volgens hem de directeur van Transport geen kaas heeft gegeten van het werk. door Richelle Mac-Nack