September 1, 2018


BAGATELLISEREN


September 1, 2018

In het Suriname van vandaag kan je elke dag wel geconfronteerd worden met een of andere onaangename verrassing. Soms zorgt een dergelijke verrassing voor grote verbijstering, zo ook de uitlatingen die deze week gedaan werden door de waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname, de hoofdcommissaris van politie, Roberto Prade. De man vond het kies te stellen, dat men in dit land niet zo hard moet schreeuwen als het om grote drugsvangsten gaat. De man trok naar onze mening geheel onterecht de vergelijking met Nederland, waar ook grote drugsvangsten worden gedaan en men niet zo hard schreeuwt. Prade hekelde het feit dat Surinamers ons land typeren als een land van cocaïne. Wel meneer Prade, Suriname is al jaren een drugs doorvoerland en dat weten we allemaal hier en ook in het buitenland. U moet zich schamen dat u een poging waagt om het torenhoge drugsprobleem waar we thans mee zitten, tracht te bagatelliseren. Als er het vorige jaar ruim 7000 kilo cocaïne in ons land en in het buitenland door drugsbestrijdingsdiensten werd onderschept met eindbestemming West-Europa, dan hebben we allemaal het recht om hard te schreeuwen, omdat we beseffen dat een narcostaat door andere landen in een isolement zal worden geplaatst en de burgers van dit land het steeds moeilijker zullen krijgen op buitenlandse reizen en onze zakenlieden voor geldovermakingen thans de grootste problemen ontmoeten en in de toekomst zal dat niet veranderen als we verder afglijden als een gedoodverfde narcorepubliek. Prade moet geen enkele vergelijking maken met andere landen en dus ook niet met Nederland. Rotterdam is de poort naar West-Europa en daar meren schepen uit alle landen van de wereld aan. Het is dan ook niet vreemd dat er tussen al deze scheepsladingen drugs uit de gehele wereld zitten en Nederland wordt opgescheept met een reusachtig vraagstuk. De Nederlandse autoriteiten kennen het drugsvraagstuk en doen er alles aan om dat het hoofd te bieden. Prade is er vermoedelijk niet goed van op de hoogte hoe de samenwerking is tussen de drugsbestrijdingsdiensten van de grote en machtige westerse staten en hoe efficiënt die geschiedt. Men hoeft geen lawaai te maken om de drugsbestrijding gestalte te geven meneer Prade, maar dat men hard werkt om de narco-criminelen de pas af te snijden, dat mag Prade van ons aannemen. Prade moet zijn werk doen en niet zitten te vergelijken. Tracht eerst de rommel in je eigen huis op te ruimen en kijk dan naar wat zich elders voordoet. Natuurlijk gebeurt er meer in Nederland dan in Suriname en dat is logisch als je slechts de demografische aspecten in ogenschouw neemt, heer Prade. Prade begrijpt niet waarom Suriname de aandacht trekt van het buitenland en internationale organisaties wanneer het gaat om de aanpak van de drugscriminaliteit. Nou heer Prade, dan zullen we u voorhouden waarom wij de aandacht trekken. Wij zijn nadrukkelijk in de kijker geplaatst, omdat de aanpak van de drugscriminaliteit in dit land niet naar behoren geschiedt en het zelfs zo is dat men in het buitenland ervan overtuigd is geraakt, dat de drugsbaronnen hier gedoogd worden en in bepaalde gevallen zelfs bescherming genieten. De waarnemend korpschef die voor velen op onbegrijpelijke en onverklaarbare wijze omhoog gekatapulteerd werd binnen het Korps Politie Suriname en dat allemaal ten nadele van andere hoger in rang gestelde politieofficieren, moet niet doen alsof zijn neus bloedt. De man weet precies waarom slechts kleine boys die binnen de grensoverschrijdende criminaliteit opereren, worden aangehouden, voorgeleid en uiteindelijk voor de strafrechter verschijnen en waarom de grote opdrachtgevers c.q. drugsbaronnen, buiten schot blijven. Dat is gewoon omdat ze vanwege hogerhand bescherming genieten. Prade weet ook waarom er binnen het Korps Politie Suriname mutaties plaatsvinden en goed functionerende drugs- en terrorismebestrijdingsunits worden ontmanteld c.q. uitgehold. Ook weet hij precies wie daartoe de opdrachten heeft gegeven. Prade kan beter zijn mond houden en niet teveel praten. Door het uitschakelen van niet aan de zware criminaliteit gelieerde opsporingsambtenaren, is het thans zo dat de samenwerking met anti-drugsorganisaties in het buitenland op losse groeven komt te staan. En dat is misschien juist de bedoeling omdat bepaalde belangen in het gedrang dreigden te komen. Prade moet zich maar eens een keertje gaan verdiepen in hoe hard buitenlandse media thans schreeuwen en publiceren over al hetgeen zich hier aan het voltrekken is en hoe we onverbloemd worden neergezet als narcostaat. Dat er hard wordt gewerkt om de drugscriminaliteit te bestrijden, geloven nu nog maar weinigen.