September 1, 2018


CRIMINELEN HOUDEN HUIS


September 1, 2018

We zijn zo langzamerhand gewend geraakt aan de vele dagelijkse meldingen van diefstal, inbraken en berovingen op klaarlichte dag en in de kleine uurtjes van een etmaal. Ministers en leidingen van het Korps Politie Suriname zijn aangetreden en weer verwijderd in de afgelopen 8 jaar van de kabinetten Bouterse I en II en toch is er voor wat betreft de nationale veiligheid geen steek verbeterd, er is juist sprake van een enorme verslechtering. Nog nooit hebben constructiebedrijven die zich al jaren toeleggen op het vervaardigen van diefijzer, zo goed geboerd als onder het regiem van Bouterse. De laatstgenoemde had ons tijdens de verkiezingscampagnes van 2010 en daarna, beloofd dat we rustig zouden kunnen slapen en dat de diefijzers voor de ramen zouden kunnen worden verwijderd. Anno september 2018 weten we allemaal wel beter, huizen lijken tegenwoordig op een gevangenis en wij zijn de gevangenen, omdat wij niet het slachtoffer wensen te worden van de daarbuiten vrijelijk opererende criminelen die er alles aan doen om op een onbewaakt ogenblik te kunnen binnendringen. Mensen worden nu maar al te vaak in hun diepe slaap verrast door gewapende rovers die dan snel tot mishandeling van de slachtoffers overgaan om aan geld, sieraden, mobiele telefoons en laptops te komen. Je zou als burger van dit land er gevoeglijk vanuit mogen gaan dat de overheid je dient te beschermen, maar juist daar heeft deze overheid het geheel laten afweten. In stad en district wordt de zaak steeds onveiliger. Winkeliers waaronder exploitanten van supermarkten, worden dagelijks hert slachtoffer van gewapende criminelen die een weg zonder obtakels voor zich zien, omdat de politie niet of niet snel genoeg kan ingrijpen. Politieambtenaren willen wel hun werk naar behoren doen, maar worden daarin gehinderd door een groot gebrek aan materiaal en materieel. Het ministerie van Justitie en Politie komt maar niet uit de verf, omdat Financiën zeer onvoldoende middelen ter beschikking stelt om het werk naar behoren te kunnen doen. Daar heeft de demotivatie ook allang haar stempel gedrukt en wachten velen op verbetering c.q. verlichting van de werkomstandigheden. Ook aan de beloning voor het vele en frustrerende werk willen de zonen van Hermandad verbetering zien. Hoe snel dat van de grond zal komen, weten velen tot op heden niet. Dat de Surinaamse samenleving een gezonder veiligheidsgevoel wenst, staat buiten kijf. Keerpunt is er absoluut niet van overtuigd dat deze regering Bouterse met de haar ter beschikking zijnde middelen, dit gevoel kan doen wederkeren. Misschien zal daar verandering in optreden als het electoraat in 2020 zijn verstand goed gebruikt en dit kliekje dat getoond heeft het niet te kunnen, wegstemt.