August 25, 2018


SKALIAN POWER


August 25, 2018

Ze zijn wegens hun sterke politieke en economische ondersteuning oppermachtig in dit land en daar kan zelfs Dodson niet veel tegen inbrengen. De zeker veertig skalians in onze rivieren en op het Van Blommesteinmeer, kunnen maken en breken en niemand kan de eigenaar en exploitanten iets maken. Dat is de afgelopen dagen nog duidelijker geworden na mededelingen van Regilio Dodson tijdens een meeting met de pers. Dodson verklaarde onder meer, dat de skalianhouders zich voortaan zullen moeten houden aan bepaalde regels en zei dat het niet langer toegestaan zal worden dat er met kwik zal worden gewerkt bij de goudwinning op het water. We moesten daar wel heel hard om lachen, omdat we weten dat niemand van overheidswege zal gaan controleren of men nou wel of geen kwik gebruikt bij de winning van het edele metal. Dodson is een grapjas en heeft voor de zoveelste keer een rookgordijntje opgeworpen. Ach, Dodson moet doen geloven dat we ons aan de gestelde regels van het anti-kwik Minamata-verdrag zullen houden en dat is natuurlijk een lachertje. Denkt Dodson nou werkelijk dat de skalian sujetten zich zullen houden aan een milieuvriendelijkere goudwinning tegen meerkosten? De man ziet ze vliegen en denkt dat we allemaal op ons achterhoofd zijn gevallen. Wie een beetje goed heeft opgelet, heeft ook waargenomen wie er allemaal bij de minister om de tafel zaten toen hij zijn zogenaamde strategie met betrekking tot de skalians uit de doeken deed. Regelrechte recidiven mochten zonder enige terughoudendheid aanschuiven en lekker meegenieten van al hetgeen de minister zou debiteren.  We hebben al eerder gezegd dat Dodson een marionet is die zo lang mogelijk wil blijven aanzitten om te kunnen genieten van de geneugten van het ministerschap en dan maakt het hem helemaal niet uit of hij de ‘laughing stock’ is en blijft. De skalianhouders hebben zware affiniteit met de NDP of behoren keihard tot kern van de partij en kunnen dus ongestoord in dit land doen wat hen belieft. Dodson mag af en toe wat babbelen en blijven zitten zolang hij maar niet aan de belangen van deze zogeheten stakeholders komt.  Dat men zich strikt aan de regels van het Minamata-verdrag houdt dat inmiddels door ons land is geratificeerd, dat gelooft Dodson zelf ook niet. Suriname Quo Vadis?