August 25, 2018


FLUITEN NAAR


August 25, 2018

De dorpen in het binnenland kunnen volgens minister Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, fluiten naar de bijdrage die ze tot nog toe kregen uit de goudopbrengsten van de skalians die nabij hun dorpen op rivieren of in het stuwmeer opereren. De minister is van mening dat het geld dat de overheid eigenlijk toekomt, niet goed of onoverzichtelijk wordt besteed door de ontvangers in de plaatselijke leefgemeenschappen. Dodson wenst dat de bijdrage naar Paramaribo vloeit waarna beslist zal worden hoe het geld verdeeld zal worden. De minister zijn onthullingen zijn maar een paar dagen oud of er is al behoorlijk wat protest en kritiek losgekomen uit het binnenland of zijn parlementaire vertegenwoordiging binnen de NDP-fractie.  De mensen die tot nog toe geld ontvingen van de skalianhouders, vinden niet dat ze naar de bijdrage mogen fluiten. Men is zelfs gebelgd over het feit dat de overheid thans voor een andere oplossing heeft gekozen en dat de plaatselijke bewoners deze inkomsten zullen moeten ontberen. Er wordt zelfs gedreigd met fysiek geweld als de voormelde bijdrage niet meer conform de gebruikelijke manier wordt overgedragen. Zoals wij eerder deze week meldden, zullen de skalianexploitanten niet in alle rust kunnen werken als het tot voor kort bestaande harmonische  model  teniet wordt gedaan. Zoals we al eerder stelden: tranga ne tyari kaw go na ping. De skalianhouders zullen rekening moeten blijven houden met bepaalde omstandigheden in het binnenland en niet denken dat men met intimidatie en geweld ver zal komen. Dodson zal spoedig tot de conclusie komen dat bepaalde alternatieven niet werkbaar zijn. De skalianhouders zullen bij het doordrukken van de plannen van Dodson voor wat de financiële bijdrage aan leefgemeenschappen betreft, hun veiligheid zwaar moeten opvoeren. Doen ze dat niet, dan kunnen ze ook naar hun veiligheid fluiten.