August 18, 2018


HOUTSECTOR VERBETEREN


August 18, 2018

De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht wenst de houtsector te verbeteren. Hiervoor heeft de organisatie zich gericht op de samenwerking tussen de publieke en de private sector en de fiscale waarde bij de export van hout, hout- en bosbijproducten aan te passen. Deze maatregelen moeten direct of indirect invloed hebben op de houtsector in Suriname.  Dat klinkt mooi, maar toch reageert niemand erg enthousiast. Dat verbaast ons niet, want had de overheid niet beloofd om de export van rondhout te ontmoedigen? Hoelang wordt er niet gesproken over het verbieden van twee houtsoorten om zodoende de lokale markt te stimuleren? Eerst belooft de overheid allerhande zaken, nu horen we al bijna een jaar niets meer over deze kwesties. Ondertussen is de lokale houtmarkt langzaam aan het doodbloeden, vooral de Chinese ondernemers die hout exporteren, maken het moeilijk voor de lokale ondernemers. Het probleem is niet dat er geen hout is, er is genoeg, maar de lokale ondernemers kunnen de prijs die gevraagd wordt, niet betalen. Hierdoor ontstaat er schaarste aan bepaalde houtsoorten op de lokale markt. De lokale ondernemers hebben al vele malen hierover geklaagd en nu komt de overheid weer met een belofte, hopelijk meent de regering het en houdt ze zich aan haar woord, want er is veel mis in de sector. Zo is er ook het probleem van het illegaal kappen van hout. Hoewel de SBB de afgelopen tijd erin is geslaagd enkele daders op heterdaad te betrappen, is er meer nodig om dit tot een minimum te beperken. Ook moet erop worden toegezien dat er niet aan kaalkap wordt gedaan. Niet lang terug was erop een video duidelijk te zien hoe een Chinees bedrijf grote hoeveelheden hout kapt voor de export. Dit bedrijf is niet illegaal bezig, maar heeft een overeenkomst met de overheid. De vraag kan gesteld worden als er niet alleen gekapt, maar ook bomen geplant worden. Als de regering van Suriname zegt de lokale ondernemingen te ondersteunen, dan wordt het tijd dat ze naar de verschillende problemen kijkt. Wij hopen dat de SBB haar doel bereikt en samen met de verschillende organisaties de houtsector kan verbeteren tot welvaart van ons land en de samenleving.