June 2, 2018


BUITENSPORIG OPTREDEN


June 2, 2018

Wij zullen de laatste zijn om de politie negatief te bespreken als de noodzakelijkheid daartoe ontbreekt. Maar er hebben zich de laatste jaren zoveel zaken voorgedaan waarbij handelingen door politieagenten gepleegd binnen de gemeenschap, voor verontwaardiging en verontrusting hebben gezorgd. We herinneren ons nog de mishandeling van een bejaard echtpaar op de hoek van de Steenbakkerijstraat en de Zwartenhovenbrugstraat door een vooraanstaand lid van de Surinaamse Politie Bond. Recentelijk werd de gemeenschap geconfronteerd met de intimidatie en mishandeling van een fotojournalist wederom door een lid van dezelfde politiebond. De journalist in kwestie die zijn werk deed buiten een door de politie afgebakende zone waar kort daarvoor een verdachte door de zonen van Hermandad was doodgeschoten, werd op een onbehoorlijke wijze door een man die in burger was en zich niet legitimeerde, bejegend. Later bleek het om ene inspecteur Gentle, lid van het bestuur van de politiebond, te gaan. De fotojournalist werd zoals bekend, later aangehouden, opgesloten in een snikhete auto en later naar het politiebureau gebracht alwaar de foto’s uit zijn camera werden verwijderd. De politie had daartoe geen enkele bevoegdheid en heeft dit vermoedelijk gedaan, omdat ze iets te verbergen had en enig bewijs aan fotomateriaal als onwelkom zag. Dat de politie de laatste tijd over de schreef gaat en handelingen pleegt die verwerpelijk zijn, behoeft totaal geen betoog. Ook zijn velen van mening, dat leden van het bestuur van de politiebond zich ten opzichte van het publiek, autoritair wensen op te stellen en zich belangrijker of hoger wanen dan de leiding van het korps. Een bestuur van een werknemersorganisatie behoort de belangen van zijn leden zo goed als mogelijk te behartigen en beschermen en heeft niet de bevoegdheid op de stoel van de werkgever en in dit geval de leiding van het KPS, te gaan zitten. Dat het in veel opzichten binnen het politiekorps volkomen de verkeerde kant opgaat, is zelfs ter sprake gekomen binnen De Nationale Assemblee en heeft het lid Gangaram Panday (NDP) heeft het nodig geacht hierop te wijzen. Volgens hem moet er ingegrepen worden bij de politie om de zaak wederom in goede banen te leiden. De politie beschikt tegenwoordig ook over de zogenaamde bijstand verlenende onderdelen die beter bewapend zijn en zich vaak buitensporig gedragen. Men schiet vaak en te snel met dodelijke precisie op vluchtende arrestanten. Deze manier van onschadelijk maken en arresteren, ademt ongekende gewelddadigheid uit en past niet meer in deze tijd. Vermoedelijk werd deze manier van optreden gedurende onze koloniale periode geïntroduceerd en is nooit aangepast aan arrestatiemethoden van de moderne tijd. Veel te veel verdachten verliezen bij deze manier van optreden onnodig het leven en dan willen we het nog niet eens hebben over verdachten die gewoon onnodig ter plekke worden neergeschoten, daar zijn ook zeer stuitende voorbeelden van op te noemen. Breek ons de “bek” daarvoor niet open. Er is een aantal rotte appels in de politiemand dat verwijderd moet worden, wil men niet verder afglijden en de naam van het korps verder bekladden. Geen enkele politieman heeft de autoriteit om over leven of dood van een verdachte, in welke situatie dan ook, te beslissen. De politie dient te allen tijde onze kameraad te blijven en mag zeer zeker niet als onze vijand worden gezien. Ze dient ons 24 uur per dag te beschermen en bewaken en op correcte wijze op te treden. Als we het niet eens zijn met een beslissing van een van haar leden, eisen wij dat wij correct behandeld worden en dat onbeschofte bejegeningen ons bespaard blijven.