Ziekenhuishygiënisten besparen ziekenhuizen geld

Ziekenhuishygiënisten kunnen ervoor zorgen dat ziekenhuizen enorm veel geld kunnen besparen. Dit bleek gisteren tijdens een presentatie van Thea Daha, ziekenhuishygiënist. Daha maakte gebruik van cijfers van de Nederlandse zorg, omdat cijfers van de Surinaamse zorg niet beschikbaar zijn “Uit literatuur blijkt door goede hygiënevoorschriften, protocollen en het hebben van tenminste een tot twee ziekenhuishygiënisten per 250 bedden en het hebben van een goed werkende infectiecommissie, dat een derde van de ziekenhuizeninfecties kan worden voorkomen”, aldus Daha. Dit betekent volgens haar  een financiële besparing voor de ziekenhuizen. Met onderzoek dat ook tot een van de taken behoort van ziekenhuishygiënisten, kan nagegaan worden hoe bijvoorbeeld uitbraken van infecties en bacteriën voorkomen kunnen worden.

Daha gaf aan dat het daarom belangrijk is dat hygiënisten de statistieken van zorginstellingen waar zij werken bijhouden en waar nodig maatregelen treffen. Door de aanwezigheid van ziekenhuishygiënisten kan er vroegtijdig worden ingegrepen. Volgens internationale gegevens loopt ongeveer 5-10 procent van alle patiënten in het ziekenhuis infectie op. Indien een ziekeninstelling daarboven zit, wil dat volgens Daha zeggen dat er werk aan de winkel is voor de ziekenhuishygiënist. Zij benadrukte dat het om een proces gaat dat continu moet worden uitgevoerd. Zij gaf aan dat ziekenhuishygiënisten het beleid van de infectiecommissie uitvoeren door middel van het opstellen van processen. Zo worden er richtlijnen opgesteld die opgevolgd dienen te worden door afdelingen. De taak van de hygiënist is dan nog niet ten einde, daarna vindt er een evaluatie plaats om na te gaan waar het beter kan of hoe zaken anders aan te pakken naar omstandigheden en haalbaarheid. Het houden van audits is ook een belangrijke taak van de mondhygiënist. Voorlichting naar alle andere actoren binnen de gezondheidszorg/ instelling is hierbij van enorm belang. Daha zei dat de introductie van nieuw personeel en stagiaires ook aan de orde komt, omdat zij moeten weten volgens welke structuur er wordt gewerkt bij desbetreffende ziekeninstelling. Gisteren heeft het Academische Ziekenhuis Paramaribo (AZP), in samenwerking met de overige ziekenhuizen, acht ziekenhuishygiënisten afgeleverd, waaronder een van het Sint Vintcentius Ziekenhuis, een van het Mungra Medisch Centrum, een van het Psychiatrisch Centrum Suriname, drie van het AZP en twee van het Diakonessenhuis. Het gaat om een  Surinaamse opleiding. Kathleen Jaharie, ziekenhuishygiënist van het AZP, tevens een van de kerncoördinatoren van de opleiding, gaf aan dat deze opleiding voor de tweede keer wordt gegeven in Suriname. Zij is een van de eerste die de eerste opleiding heeft gevolgd in Suriname. Zij merkte op dat de tweede groep het veel makkelijker heeft gehad, omdat in haar tijd er aan zelfstudie gedaan moest worden. De opleiding is op initiatief van Daha en arts-microbioloog Sandra Hermelijn, gestart. Zij zijn ook de kerncoördinatoren van de opleiding. De opleiding is bedoeld voor mensen met een verpleegkundig diploma of analist microbiologen. De kosten van de opleiding zijn door de ziekenhuizen gedekt.

door Johannes Damodar Patak

 

More
articles