Nurmohamed over skalians:

‘Regering staat onder druk van grote goudbonzen’

Onlangs is vernomen dat skalians weer actief zijn op het stuwmeer. VHP-parlementariër Riad Nurmohamed, is niet te spreken hierover. Hij schrijft het probleem van de skalians op het stuwmeer toe aan het feit, dat de regering in de persoon van de president, onder druk staat van grote goudbonzen. De president oefent op zijn beurt druk uit op Regilio Dodson, minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH).

Nurmohamed geeft aan dat de NH-minister moeite doet om goed beleid te voeren in dit gebied, maar zegt dat zijn beleid ondermijnd wordt door de regering. Dodson is vaker opgestaan om op te treden tegen de skalians, maar de bevoegdheden werden uiteindelijk doorgeschoven naar het Kabinet van de President, zodat er niet opgetreden kan worden. Niet alleen goud, maar ook houtkap, vindt illegaal plaats in het natuurpark te Brownsberg.

Nurmohamed noemde duidelijke feiten op om te staven dat de president rechtstreeks bepaalt wat er gebeurd. Het ministerie van NH en Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) moeten ervoor zorgen dat alles goed verloopt binnen de goudsector. Echter staat de NH-minister onder druk, terwijl de minister van RGB is vervangen. “Er is geen directeur bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) die voor de controle moet zorgen, daardoor blijft de controle ook uit. De regering houdt belangrijke instituten opzettelijk onbemand, zodat zij vrij kan handelen”, benadrukt Nurmohamed. Volgens hem is het de SBB die in eerste instantie moet optreden. Zonder hen staan de politie, het leger en alle andere autoriteiten, machteloos.

Nurmohamed is van mening dat als het optreden van de regering uitblijft, zij duidelijk aangeeft geen respect te hebben voor het milieubeleid van het land en de lokale bewoners in de gebieden waar de skalians bezig zijn. Hij vindt dat de regering opgeroepen moet worden om dit probleem te bespreken. Geld dat verdiend wordt uit deze manier van goudwinning moet volgens Nurmohamed niet geaccepteerd worden, omdat niet alleen het milieu, maar ook samenlevingen er onder lijden. “Wij hebben de belastinggelden van de skalians niet nodig als mensen niet kunnen zwemmen in de kreken of kunnen vissen voor eigen consumptie”, stelt Nurmohamed.

Volgens de parlementariër had de overheid de volgende dag het leger al moeten sturen om de skalians weg te halen. “Zo zal de samenleving geen vertrouwen hebben in wetten van de regering, omdat zij in de praktijk toch benadeeld en voor de gek gehouden wordt”, zegt Nurmohamed. Hij waarschuwt hierbij de regering voor het moment waarop in stam verband levende gemeenschappen dit niet langer zullen accepteren en geweld zullen gebruiken.

-door Priscilla Kia-

 

More
articles