Studiefinanciering om kader te creëren voor Suriname

De directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank Suriname (NOB), Wonnie Boedhoe, heeft vandaag tijdens de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met het Elsje Finck-Sanichar College (Covab) aangegeven dat het doel van de bank is om zoveel mogelijk kader te creëren voor Suriname door middel van studiefinanciering. Voorheen was de NOB niet bevoegd om studenten van het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) te helpen met een studiefinanciering.

In januari 2015 is middels een staatbesluit het `Besluit Studiefinanciering’ gewijzigd, waardoor de NOB studiefinanciering kan verstekken aan studenten die een HBO- of MBO-opleiding willen volgen. Boedhoe geeft aan, dat studenten ook terecht kunnen bij de NOB voor studiefinanciering in het buitenland. Zij zegt dat studiefinanciering een positief effect zal hebben op de prestaties van de student, omdat deze zich niet druk hoeft te maken over de kosten voor de opleiding.

“De overeenkomst tot samenwerking die getekend is met Covab, is de eerste stap in de goede richting”, geeft Boedhoe aan. Covab is de eerste onderwijsinstelling met wie de NOB in zee gaat op het gebied van MOB-studiefinanciering. De NOB-directeur zegt aan dat de samenwerking ook in het voordeel van Covab zal zijn, omdat de collegegelden overgemaakt zullen worden op de rekening van Covab. Dit betekent, dat het college direct over de financiële middelen zal kunnen beschikken.

Om in aanmerking te komen voor een studiefinanciering moet de student beschikken over een Surinaams paspoort. De student moet in Suriname blijven werken. Indien een studie in het buitenland gevolgd wordt, moet de student na afronding van zijn studie terugkeren naar Suriname om er te werken. Indien studenten toch verkiezen om in het buitenland te werken, zal de boete clausule inwerking treden, die is opgenomen in de overeenkomst, dit bevestigt Boedhoe. “Een student kan een bedrag van maximaal SRD 875 per maand ontvangen als studiefinanciering”, zegt Boedhoe.

De NOB is door een aantal onderwijsinstellingen uitgenodigd aanwezig te zijn op hun open dagen. Echter geeft Boedhoe aan dat het dan heel chaotisch zal worden voor de NOB, daarom heeft de NOB zijn eigen open dag op 7augustus. Deze opendag is bedoeld voor alle belanghebbenden binnen de Surinaamse samenleving. Op de open dag zal er informatie worden verstrekt en zullen er presentaties worden gegeven over studieleningen voor het studeren in Suriname en in het buitenland. De open dag zal worden gehouden in de Lalla Rookh Ballroom van 16:00u-20:00u.

door Johannes Damodar Patak

More
articles