CBvS blijft optimistisch over economie

‘De optimistische blik dat onze economie zich zal herstellen, blijft bij de Bank aanwezig’, schrijft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in een persbericht waarin hoofdzakelijk verslag wordt gedaan van de nieuwe veilingkoers. De zevende valutaveiling gisteren leverde een koers op van SRD 5,50 per US$.

Deze koers geldt tot morgen, vrijdag 29 april, wanneer de volgende veiling gehouden wordt. De algemene banken kunnen dan, evenals gisteren, weer bieden op US$ 1 miljoen. Alle algemene banken hebben deelgenomen aan de veiling van gisteren. De zesde veiling die voor 14 april was gepland, werd te elfder uren geannuleerd vanwege onvoldoende belangstelling van het te veilen bedrag US$ 650.000.

De CBvS heeft toen samen met de algemene banken besloten het systeem van valutaveilingen te evalueren en aan te passen. Mede rekening houdende met adviezen van internationale deskundigen, is onder andere besloten om af te stappen van het berekenen van de veilingkoers volgens het gewogen gemiddelde. Vanaf gisteren is de veilingkoers de marginale koers, oftewel de laagste wisselkoers waartegen toewijzing heeft plaatsgevonden tijdens de veiling.

Het gewijzigde reglement voor valutaveilingen is vanaf maandag 25 april op de website van de CBvS geplaatst. De wisselkoers wordt steeds bepaald in een interbancaire valutamarkt.

De voorloper daarop is het vrijlaten van de wisselkoers met dien verstande dat bankinstellingen in het transactieverkeer met hun clientèle, conform duidelijk omlijnde spelregels, zaken doen. De moederbank zal dan met actief monetair beleid de geldhoeveelheid dusdanig beïnvloeden, dat de vraag in de economie in het algemeen en op de valutamarkt in het bijzonder, beheerst blijft.

Met maatregelen die op fiscaal terrein getroffen worden, waaronder binnenkort de veiling van schatkistpapier, wordt verwacht dat op tegoeden bij het bankwezen door bijstelling van de rentevoet, een goed rendement verdiend kan worden.

More
articles