Stress op werkplek moet uitgebannen worden

“Het moment dat je opstaat, weet je dat je moet gaan werken, maar als je bedenkt dat je terug  moet naar zo een ongezonde werkplek, wil je die burgerplicht niet vervullen. Dat is wereldwijd zo. Je wilt werken, maar de omstandigheden maken dat je verzuimt.” Woorden van Arthur Nivillac, directeur van Optima, een organisatie in Curaçao. Nivillac verzorgt vandaag samen met het Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS) de eendaagse conferentie ‘Workplace Stress: A Collective Challenge’ in het SIVIS-gebouw.

Volgens Nivillac raken werknemers geconfronteerd met verschillende ongezonde werksituaties die verbetering behoeven. Het doel van de eendaagse conferentie is dan ook om mensen bewust te maken hiervan. Een goede werksituatie resulteert in gezonde werknemers met als gevolg dat het werk voldoende rendement oplevert.

Victor Jones, directeur van SIVIS, meent dat een hoge werkdruk, sexuele intimidatie, en ook pesten, zaken zijn die kunnen leiden tot zelfmoord en afwezig zijn van het werk. Dit alles vraagt om een stukje specialisatie, omdat het blijkt dat men te makkelijk over deze lastige situaties denkt. “We moeten aan de bewustwording werken en er zijn actoren nodig voor een collectieve aanpak van dit probleem”, aldus Jones.

Aan deze conferentie nemen dan ook vertegenwoordigers van de overheid, bedrijven, werkgevers en werknemersorganisatie, deel. Volgens Berryl Truideman, sectiechef van de afdeling Planning van het ministerie van Volksgezondheid, die de conferentie voor geopend verklaarde, moet er meer respect zijn voor slachtoffers, die gelet op nare werkomstandigheden, nooit meer naar huis gaan of aan het werk gaan. De Surinaamse wetgeving biedt genoeg bescherming als het gaat om arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden. Die moeten ook nageleefd worden. Ook moet er volgens Truideman gelet worden op de risicofactoren die tot stress op de werkvloer leidden, namelijk hoge werkdruk, gebrek aan regelmogelijkheden in het werk , gebrek aan sociale ondersteuning van leiding en collega’s.

-door Ivan Summerville-

More
articles