Justitia Pietas Fides MMMII

– 04/03-2016. Op de vierde maart 2016, zal het 08 December 1982 strafproces, dat zich richt tegen 25 verdachten, in opdracht van het Hof van Justitie worden voortgezet en wel ten overstaan van de Krijgsraad. Sceptici willen beweren, dat de strafzaak opnieuw in de wielen gereden zal worden, gezien de inmiddels door verschillende belanghebbende geanalyseerde uitspraken komende van de (hoofd-) verdachte Desi Bouterse. Het strafproces richt zich tegen verdachten en gedagvaarde van uitlokking en gerekwireerde moord op minstens 15 slachtoffers. Burgers en militairen die het leven gewelddadig lieten in het Fort Zeelandia; allen op 08 December 1982 erbij ingeschoten. Verdachten hebben zich inmiddels opgesplitst in twee groepen. Een groep die een duidelijke en afdoende uitspraak van de Krijgsraad wenst en dan een ander deel, dat blijkbaar beroep wil doen op een ‘wijzigingsaspect’ in de Amnestiewet 1992, die hen gunstiger en vooralsnog/voorlopig, geheel straffeloos zou moeten stellen. Die gedachte en dat wijzigingsproduct ansich, zijn (inter-)nationaal massaal veroordeeld. Men spreekt inzake de amnestiewetswijziging van gelegenheidsproductie, een paskwil door corrupte delen in de vorige Nationale Assemblee geheel opportunistisch bij gelegenheidstelling verweven.

– Gelegenheid. Over gelegenheidswetgeving gesproken. Opnieuw leent onder meer ‘of all peoples’, het NDP-lid Bouva en zijn voorzitter in De Nationale Assemblee Geerlings-Simons, zich voor instelling van gelegenheidswetgeving. In deze gaat het om een opzettelijke wijziging van de Terugroepwet. Meer nog om daarmee met terugwerkende kracht (twk) te bereiken, dat de illegaliteit van Sapoen en Chitan, als zogenaamd lid in De Nationale Assemblee wordt opgeheven. Zaken liggen langer onder de hamer van de onafhankelijke rechter…, maar die situatie wordt weer genegeerd en breekt men met een numerieke meerderheid in bij lopend processen, die nu ‘in civiel’ dienen. Ook met de amnestiewetswijziging in 2012, reed men doelbewust een strafproces, in de wielen. Een ongehoord en ongepast gegeven, totaal vreemd in een geciviliseerde maatschappij. Geeft alleen maar aan, in wat voor een schuinsgetrapte rechtsstaat de Republiek Suriname, opnieuw is komen te verkeren. Een zoveelste veroordeling bij vonnis, vanuit het InterAmerikaans Hof voor de Rechten van de Mens, is vanzelfsprekend ‘in the making’. Schending van mensenrechten onder de signatuur van een regering Bouterse of een NDP gedomineerd geheel, is meer gewoonte dan uitzondering geworden. ‘Owru gwenti, so bun’. Totdat het zover komt of is, dat de soevereiniteit van het land knap vervelend zal worden geschonden. Men vraagt er genoegzaam weer zelf om.

– Meerderheid. De weinig parlementair fatsoenlijke handelingen vanuit de NDP-fractie, geïnitieerd en op aangeven van Geerlings-Simons, Bouva, Misiekaba, Abdoel en de meer naargeestige ‘stranger in their midst…’? Een inmiddels beperkt evenwichtig…, overgekomen Doe-specialist. Geven wederrechtelijk en immoreel van karakter, uitvoering aan gedurfder paskwillen. Ondermijnen ‘grat hari’ de democratische rechtsstaat, elke dag een beetje meer. De meerderheid wenst de basis te leggen en te verbreden. Met meenemen van een Sapoen en Chitan. Gebruiken daarbij onbeschaamd, het nodige aan in te zetten paardenmiddelen. In politieker hartstocht niet meer in de gaten hebbend, dat men zich op den duur zelf in de vingers snijdt of in de lamme poot schiet. Er wordt weer knap misbruik gemaakt, van het minder aanwezige aan politiek bewustzijn op de 25e. mei 2015 vertoond…, door knap misleide kiezers. Maar hoe lang men daarmee door zal kunnen gaan, leert ongetwijfeld wel de tijd die een dergelijke farce steeds heftiger consumeert. Hopelijk is het daarmee gauw afgelopen. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/34061 http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2016/03/02/dna-behandelt-aanpassing-terugroepwet/ http://www.encyclo.nl/begrip/vreemde%20eend%20in%20de%20bijt http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/video/656

– Montego Bay. Daar ging dan het Surinaamse product, wat eens bij het initiële transport mooie korrelrijst vertegenwoordigde, onherroepelijk naar de brandstapel. Uitwerpselen van ratten en of muizen waren genoegzaam mee op reis gegaan naar het Caricom-eiland – Jamaica. ‘What’s new…, in these days of vice, maaaanh?’.

– Schoolvervoer. Men heeft het allemaal kunnen zien, dat de kinderen naar school willen en ook van huis vertrokken. Maar dan moet men wel weer zijn overgeleverd aan de welwillendheid van automobilisten en truckchauffeurs, om een lift in te zetten voor gedupeerde scholengemeenschappen en volksdelen. Want de schoolbusorganisaties staken en het vervoer is daardoor ernstig beperkt geraakt. Met dank aan de regering Bouterse die wel van alles en nog wat belooft, maar voorspelbaar niet met de penningen over de brug komt. ‘Skoro de…, bus no de!’.

– PG. De nieuwe Procureur Generaal heeft overwegende eenzelfde opvatting, eerder door de president van de Krijgsraad kenbaar gemaakt, volgens een ochtendblad, van de week herbevestigend aangegeven, dat een ieder voor ‘de Wet’ gelijk is gesteld. Ook Desire D. Bouterse is en blijft verdachte in het 08 December 1982 strafproces. Geldt te meer voor wat allemaal ter groene tafel is opgevoerd/-bracht. De rol van vigerend staatshoofd doet daar niet toe of aan af. Voor de rechtbank is Bouterse een gedagvaarde verdachte en niet anders te benoemen.

– Alweer. Een hoofdambtenaar op Justitie & Politie, werd wederom ontlast van zijn gegeven taken. Verschillen in beleidsopvattingen, zouden daar weer aan de basis van het penitentiaire hebben gelegen.

– Centraal. De centrale overheid moest met gepaste spoed bijspringen om de voedselsituatie aan onder meer de Coeroenirivier te verbeteren. Door zowel klimatologische, logistieke als samenlevingssituaties, bleken groepen inheemse bewoners van het achterland, zowel fundamentele als veiliger voedselvoorzieningen te ontberen. Een beroep op de centrale overheid, bleef dan ook weer niet uit.

– Een en een blijft twee. Spitsvondigheden om uit gevarenzones te treden. Hoeveel meer aan gelegenheidswetgevingsproducties kan men nog verwachten van Bouterse II? Let op de analyse: ‘De regering heeft een ontwerpwet ingediend om de definitie van staatsschuld te wijzigen en zo uit de gevarenzone te komen. De buitenlandse schuld is per december 2015 ruim US$ 1,2 miljard. Volgens de nieuwe internationale definitie zou deze schuld US$ 875 miljoen zijn. De schuld zou, wanneer de internationale definitie wordt gehanteerd, volgens Financiën US$ 337,5 miljoen of SRD 1.363,5 miljoen minder zijn. De binnenlandse schuld van ruim SRD 3,8 miljard wordt SRD 3,587 miljard. Dat is dus SRD 262 miljoen minder. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/34073 Tot zover Starnieuws. Knikkers blijven nu eenmaal knikkers, hoe mooi men zaken die krom liggen ook recht zou willen lullen. Krom is krom en half zeven blijft half zeven.

– Sommelsdijk. In een bedrijfspand in Rotterdam is ruim 1200 kilo heroïne gevonden. Dergelijke grote drugsvangsten in de regio zijn zeldzaam, zegt de politie. Twee mannen zijn opgepakt.Agenten gingen het pand in Delfshaven gisteren binnen na tips. De gevonden drugs zijn inmiddels verbrand. De arrestanten zijn twee mannen van 37 uit Rotterdam en Sommelsdijk. Ze waren in het bedrijfspand toen de agenten er binnenvielen.

– Versoepeling vereist. Het ontslagrecht in Nederland moet worden versoepeld en de ontslagvergoedingen moeten omlaag. Dat adviseert de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, in een donderdagmiddag verschenen landenrapport. De maatregelen zouden kunnen helpen om de doorstroming op de arbeidsmarkt te verbeteren, meent de OESO. In het tweejaarlijks rapport over de ontwikkelingen in de Nederlandse Economie schrijft de organisatie verder dat zij zich grote zorgen maakt over de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt: hun pensioenvoorziening en arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn slecht geregeld. De snelle groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel maakt de economie wel flexibeler, maar volgens de OESO moeten de risico’s bij arbeidsongeschiktheid en pensioenvoorziening niet worden uitgevlakt.

– Leonardo. “A sopi keba…?”. Bijna 90 procent van het luchtvaartpersoneel heeft wel eens de regels gebroken tijdens een vlucht. Dat zegt een Britse prijsanalist en luchtvaartvergelijker die onderzoek deed, onder 718 respondenten uit de sector van verschillende Europese nationaliteiten, meldden Britse media. De meest voorkomende leugen —28 procent— gaat over ‘een product dat op is’, zodat het tijdens de vlucht niet ‘gepakt’ hoeft te worden. Uit de enquête blijkt ook dat er met geld gesjoemeld wordt. Een op de vijf crewleden, geeft soms te weinig wisselgeld terug. Een vijfde geeft toe…, weleens seks te hebben met een collega tijdens een vlucht. Veertien procent…, deed dat zelfs met een passagier. Jaarlijks wordt er gemiddeld 331 pond, zo’n 427 euro te weinig teruggegeven aan een passagier na aankoop in het vliegtuig. Vooral Duits vliegpersoneel maakt zich hieraan schuldig, volgens de vrijgekomen enquêteresultaten.

– Bankenobstructie. De curator van Perry Sport en Aktiesport sleept vier banken van de failliete sportwinkelketens voor de rechter. De betrokken banken eisen de volledige opbrengst van ‘huidige verkopen’ in de winkels op. Wat het voor de curator lastig maakt om de zaken open te houden, terwijl hij simultaan werkt aan een ‘doorstart’. De Curator spant daarom vast in Nederland een kort geding aan, bevestigde een woordvoerder donderdag. Wanneer de zaak dient, is nog niet helemaal duidelijk.

Justitia Pietas Fides MMMII

More
articles