Medische staf AZP gaat in actie

Op de spoed ALV van de medische staf AZP van heden 1 februari 2016 is besloten om ingaande 2 februari 2016 te 00.00u de aangekondigde en uitgestelde acties van 2 december 2015 ten uitvoer te brengen. De specialistische hulpverlening zal tot nader order worden beperkt tot acute zorg en opvang cito verwijzingen. Wederom betreuren wij ten zeerste, dat ons geen keuze gelaten wordt dan op deze manier de directie te dwingen gemaakte afspraken na te komen.

Het medisch stafbestuur AZP

More
articles