Federatie Afleg Verenigingen Suriname betreurt lijkschennis

De Federatie Afleg Verenigingen Suriname, betreurt de lijkschennis welke zaterdag heeft plaatsgevonden op de begraafplaats Hodi Mihi Cras Tibi. Het lijk van de op vrijdag begraven mevrouw A.M. werd zaterdagochtend halfnaakt op de begraafplaats ontdekt. Volgens Clifton Braam, secretaris van de Federatie, valt dit geval te betreuren. Wat de zaak nog erger maakt, is dat men aangeeft dat het om necrofilie gaat. “ Het zou beter zijn als men het onderzoeksrapport van de politie afwacht om te weten wat zich precies heeft voorgedaan in plaats van nu al te zeggen dat er sprake is van necrofilie”, vindt hij. Braam zegt verder dat de mensen ook rekening moeten houden met de gevoelens en het leed van de nabestaanden van de overledene. “ Ze is pas begraven en dan gebeurt er zoiets, wat strafbaar is. Erg is ook dat men  een foto van de overledene op social media verspreidt. Men moest anders zijn omgegaan met de informatie, omdat de familie het leed aan het verwerken is.”

De secretaris van de Federatie zegt verder te hopen dat er geen sprake is van necrofilie. “ We vinden het heel erg. Gelet op het verleden, weten we wel dat er sprake is geweest van grafschennis. Soms denkt men dat lijken met kostbare zaken, zoals sieraden begraven worden. Dit maakt dat men dan overgaat tot het vernielen van een graf.”

Volgens Braam moet men gelet op de situatie van begraafplaatsen, ook niet vergeten dat er zich daar junks ophouden en dat sommigen van hen ook daar slapen.  Hij hoopt dat de personen die zich schuldig hebben gemaakt aan dit strafbare feit in beeld gebracht worden.

door Ivan Summerville

More
articles