Justitia Pietas Fides MMCMLXXII

– Somo. Eigenlijk heeft hij weer gelijk als wordt gesteld, dat ‘ijdele hoop’ zal blijken wanneer de Centrale Bank opdrachten blijft krijgen uit het kabinet van het vigerend staatshoofd of ook nog van hemzelf. Hoeveel beloften en geloften op dat vlak, zijn vanaf 1980 niet ver-/gebroken. Het begon allemaal met de gedwongen vlucht van bankpresident Jules Sedney, de 500 miljoen absurdistische coupbeloning van Den Haag en daarna de wens voor een ‘double up’ uit ‘coca-infected’ Colombia. De toekomst van ons verleden…? Juist ja!

– Omkoperij. Zegt het ‘grat hari’ omdat hij het aan den lijve heeft ervaren cq. ondervonden. Belfor geeft woordelijk aan, hoe men heeft getracht zijn integriteit te belasten/-tasten, met omkoopvoorstellen/-praktijken, vanuit de paarse orga. ‘Owru gwenti, so bun. Bika ala sani no de fu bai, yere bigi bala!’.

– Gedwee. Daar zaten ze dan gedwee en naast elkander. Beiden ervan overtuigd, dat ze daar niet thuishoorden en de illegitimiteit in De Nationale Assemblée enkel provocerend, een te prolongeren ‘bad service’ bewezen. Maar wat kan azijn zuurder maken, als in ditzelfde college mensen met de Nederlandse nationaliteit, onbeschaamd hebben gezeten. Namens welke politieke organisatie? Juist ja! Die het niet zo nauw neemt, met wet- en regelgeving van het land. Namen noemen? Geen enkel probleem.

– Misiekaba. Hij weigert te dansen naar de pijpen van het buitenland of die van buitenlanders? Verdragsmatig zal Misiekaba echter moeten blijven dansen op welke transnationale toon dan ook…, wil het intellect op nog enig niveau worden gehouden. Als hij op Schiphol aankomt, op doorreis naar Brussel, zal hij volgens de nationale en Schengen-gedragsregels moeten dansen. Bij terugkeer op Zanderij, ook volgens de buitenlandse standaarden aangereikt, van vliegtuig naar stationsgebouw moeten wandelen, dansen en zich onderwerpen aan voorgeschreven IATA/ICAO-regels. Dus, niet zoveel ‘ijlen’ in de wind. Kan een lastiger hoestbui opleveren. Andreas vormt natuurlijk geen uitzondering om bepaalde verdragen bij aanname te ondersteunen en mede te ondertekenen, om daarna de benenwagen te willen nemen. Gebruik in zijn kleurrijke partij. Elk boek wat Misiekaba heeft mogen lezen, bestuderen en examen in heeft moeten doen, komt primair van het buitenland. Is geschreven door buitenlanders of werd uiteindelijk een zwak ‘plagiaat/aftreksel/Adek-kopie’ van buitenlandse pennevruchten. Waarom de man nu als ‘bestuurskundige’ zit te ijlen…, is niet helemaal duidelijk geworden. Maar als hij de lijn van Limbo wil volgen die alles en iedereen maar oproept aan boord te klimmen, om de NDP ‘plus’ te komen helpen/redden, met achter het stuur de grootste brokkenpiloot ‘ever projecting himself’? ‘Be our guest, Andreas!’. “Indeed…, Sylvano spoke for himself Limbo, but wears a professional’s parachute”.

– R.M. Hof van Justitie zal nimmer meewerken aan ondermijning van constitutionele verhoudingen. Maar zal op integere wijze, altijd zichzelf blijven scholen in de meest bruikbare zin…, binnen de twee bekender en ook universele rechts-/verdragssystemen. Kennis opdoen uit elk nuttig gebleken scholingsgebied. Praatjes over buitenlandse invloeden en andersoortige inbedding, vullen nou eenmaal geen gaatjes. Daar waakt het Hof van Justitie in ieder geval wél voor.

– Desavoueer. Zo luidt de kabinetsopdracht, richting leiding van het parlement. Negeer zo lang mogelijk. Net als toen Bouterse, in weerwil van de opgesomde feiten, toch moest worden gekozen in het parlement Ao. 2010. Toen lag ook een evenwichtige brief op de voorzitterstafel, inhoudelijk met de verzamelde bewijslast, dat de kandidaat-president nooit gekozen mocht worden…, gegeven het bezoedelde verleden, dat hij met zich meedroeg. Maar de ‘pikin ingi boi’ werd wel gekozen en op dat ultieme moment, gleed de voorzitter van het ‘hoogste college van staat’ publiekelijk wel…, in een positie van afhankelijkheid en onaanvaardbare horigheid. Simultaan aan het geheel, de democratische normstellingen en ‘scheiding der machten’ overschrijdend. De Amnestiepaskwil werd daaropvolgend dan ook een tweede kunststuk, in het jaar 2012. Tot op de dag van heden weinig of geen verandering, in het hevig aangetaste gezag van ‘de stoel’.

– International. De internationale pers kijkt zeer nadrukkelijk naar Suriname en doet dodelijk verslag. Als het niet om het verwaarloosde Zika-virus gaat, dat vrijelijk om zich heen heeft mogen grijpen en reisverboden naar SU ‘triggerde…’, zijn het wel de economische puinhoop en het monetair debacle, die een NDP ‘plus’ regering wederom organiseerde. De agressief ingestelde kritiekcensoren, daarbij elk uur van de dag opnieuw ‘goed aangedreven’ mag bevredigen en voeden. Maar Misiekaba zegt: “Mi no habi neks te maken nanga dem…”. Hij vergeet heel ignorant behept, dat Andre Misiekaba maar een heel klein en nietig radertje is in de Surinaamse maatschappij en geheel onzichtbaar in de internationale communiteit. Andreas…, waarvan ‘credibility’, helaas reeds lang naar een nulliteitenniveau was afgedaald. Ook in Genève. IMF tories…? Een uit te voeren IMF-programma zal Misiekaba en zijn mensen, zoals hij zich bij herhaling wenst uit te drukken, met de neus op de feiten doen neerkomen. Dat wordt zeer bescheiden ‘piepen’. Maar Andreas’ regeringsdelen hebben het weldegelijk gedaan, tussen 2010 en het heden. En niet Telting, Venetiaan of Hildenberg. NDP-plus mensen, ‘on their own’! IMF – onderpand verhalen, te belasten zaken en ‘austerity stories’, m.b.t. de Surinaamse posities? ‘All over the Internet…, concerning ‘bad boys’ in Suriname: ‘Having helped cripple Suriname, IMF swoops down to mortgage the country’.
By: Chris Powell, Secretary/Treasurer, GATA. http://news.goldseek.com/GATA/1453654023.php http://www.caribbeannewsnow.com/headline-Suriname-seeking-financial-support-from-IMF-29067.html http://curacaochronicle.com/region/suriname-seeking-financial-support-from-imf/http://www.publicfinanceinternational.org/news/2016/01/suriname-appeals-international-help-economy-struggles http://www.nltimes.nl/2016/01/25/pregnant-women-should-avoid-suriname-health-authority-warns/

– Uniek. Op vrijdag 22 januari 2016, kan multimiljardair Suriname zich dikbuikig veroorloven om een ‘nationale vrije dag’ weg te geven, aan de volgelingen van Steven Tsang en het te vieren ‘Chinees Nieuwjaar’. ‘Zielik eikenlijk…’.

– Onzinnigheden. Kort geleden heeft Dew Baboeram de samenleving in Suriname vergast, op een kulverhaal over het bestaansrecht van Israel, een universeel recht dat overigens door de Verenigde Naties werd en nog steeds is geschraagd. Baboeram kreeg antwoord uit Nederland, van de illusoire Awi Cohen. Geeft alleen maar weer hardop te denken, in welke integriteitcategorie/-curve Dew Baboeram te plekken is. Of zo men wil, de opdringerig virtuele Sandew Hira. http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33327 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/33465

– Ninon. Schokkend bericht, dat de optisch specialiste, daarnaast succesvol ondernemersmens en gedreven filantroop, Ninon Brunings, na een kort ziekbed deze aarde heeft moeten verlaten. Haar ‘eeuwig zijn…’, zal bij zo vele mensen diepverankerd blijken. http://www.encyclo.nl/begrip/filantroop\

Justitia Pietas Fides MMCMLXXII

More
articles