S&J werkt aan positionering binnen districten

Om na te gaan wat de status van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken landelijk is, voor wat de sportactiviteiten, accommodaties en het jeugdwerk betreft, is minister Faizal Abdoelgafoer vorige week samen met zijn staf begonnen de verschillende districten te bezoeken. Saramacca is het eerste district dat is aangedaan en waar de bewindsman een bezoek heeft gebracht aan de districtscommissaris, sportbonden, -organisaties, -accommodaties en scholen. De delegatie die verder uit de verschillende directeuren van Sport- en Jeugdzaken, jeugdparlementariërs van het distrikt en de landelijke scan bestaat, is met de minister meegereisd om gelijk in te kunnen spelen op de actiepunten die naar voren worden gebracht door de verschillende actoren op sport- en jeugdgebied.
Tijdens dit bezoek zijn er twee kantoren van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken in gebruik genomen in de ressorten Jarikaba en Groningen, voor het optimaliseren van het werk en om structuur te geven aan de beleidsgebieden vanuit het district. Districtscommissaris Doebay, die zich ingenomen toonde met het initiatief van de minister om de verschillende districten aan te doen, complimenteerde de bewindsman en diens team voor het actief bezig zijn in Saramacca. Omdat Doebay ook veel plannen heeft met jongeren in dit district heeft hij zowel faciliterend als coördinerende hulp van het ministerie gevraagd voor het aanleggen van speeltuinen en nog een mini-kunstgrasveld, omdat het ook is gebleken dat het kunstgrasveld heel goed van pas komt, en vooral veel jongeren en ouderen accommodeert om te kunnen sporten.
De voorzitter van de altetiekvereniging Saramacca, de heer Graves, maakte gebruik van de gelegenheid om in een meeting met de minister het ontwikkelingsplan aan te bieden voor deze tak van sport. Met de Saramacca Sport Bond (SSB) is er een goede samenwerking op het gebied van accommodatie delen ten behoeve van het bevorderen van sport.
De minister overhandigde een zitmaaier aan de sportorganisatie te Kampong Baroe om het veld waarop de vereniging traint te kunnen onderhouden. Ook gaf hij aan een van de jongeren die het jeugdcentrum te Jarikaba regelmatig bezoekt en daar recreatief bezig is een tablet als stimulans voor haar inzet.
Het kunstgrasveld te Groningen, de hal te Freyburg en verschillende voetbalvelden in het dirstict zijn ook aangedaan. De bewindsman was vooral opgelucht en blij te zien dat de gemeenschap in Saramacca goed gebruik maakt van het kunstgrasveld. De andere sportaccomodaties die wat uitdagingen hebben zullen in de toekomst door het ministerie worden aangepakt.
Het onderdirectoraat Sportaccomodaties en Ruimten die de landelijke scan uitvoert heeft de fysieke en technische aspecten vastgelegd van alle 24 sportaccommodaties in Saramacca.
De delegatie deed zaterdag het distrikt Coronie aan. Gisteren en vandaag was het de beurt aan Nickerie.

More
articles