Bedrog, illusies, leugens en hallucinaties

De vele berichten in de media, na de toespraak van D.D.Bouterse, heeft mij, ondergetekende genoodzaakt te reageren.

Bouterse moet een keer ophouden met de vingers naar anderen te wijzen. We weten dat het zeer doet als gewezen wordt naar het falend beleid van de “Kleine Indiaan”, zoals hij zich wellicht laat noemen. Bouterse lijdt aan wat gezegd kan worden het “Maurice Bishop” syndroom, zijn eigen falen schuiven in de schoenen van anderen en zogenaamd de schuld geven aan het buiten land.

Mr. Soechitram heeft terecht gesteld dat Bouterse in zijn eigen keuken moet kijken. Bouterse heeft een super deskundige uit het buitenland gehaald “Hoefdraad”, die thans inspeelt op het Bouterse, lees Maurice Bishop, syndroom door hulp uit het buitenland te halen. Lees IMf, IDB, WB, etc. De supergenie heeft gefaald en dat falen kan hij niet verkroppen vandaar de vingerwijzing naar Rusland.

Bouterse heeft keer op keer bewezen, niet in staat te zijn leiding te kunnen geven aan zijn kabinet en ministers, telkenmale is hij in de fout gegaan, vanaf 1980 tot heden. Alles wat hij kan doen is vernietigen. Ik kan niet anders dan stellen, dat hij een “krabita anu” heeft. Gelden verdwijnen onder zijn neus, goud verdwijnt onder zijn neus en hij kan niet optreden “Neks No Fout”. Zijn supergenie Hoefdraad haalt deskundigen uit het buitenland “Neks No Fout”. Bouta ziet spoken op klaarlichte dag “inmenging van buitenlandse mogendheden “A No Mi”.

Vraag aan Bouta: Waar is het geld gebleven? Waar is het goud gebleven dat verdwenen is uit de kluis van de Centrale Bank? Waarom Lackin nog vrij rondloopt? In november had u een hele delegatie op bezoek, ook nog met een privévliegtuig. Was dat geen inmenging in binnenlandse aangelegenheden.

U heeft problemen met aantasting, lees openbreken, van de amnestiewet? Heeft u misschien boter op uw hoofd dat u bang bent voor het openbreken van de amnestiewet? Sang yu e frede so If Neks No Fout/ of waren het allemaal leugens dat u aan Hira hebt zitten verkondigen? “Neks No Fout”.

PRES, “kom tak Baas”, jij bent de man die aanleiding geeft. Had je het volk met rust gelaten en was je niet in hun portemonnee gegaan om je falen goed te praten dan “Neks No Bo Fout”, maar ja je wil het volk uitbuiten en uitzuigen. Laat die “burikies” die je hebt gezet om te werken, hun werk naar behoren doen. Wanneer ze stelen en manipuleren “I no musu kon nanga buitenlandse inmenging” trouwens “Baas” na yu hor na referendum in 1987 pe na a volk tek a mamawet”. “If den deskundig fu yu no kan lesi na a skrifi ini na a mamawet no mek den beschuldig sma van buitenlandse inmenging”. Volgens mij moeten uw adviseurs weer naar school om de wetten van het land te begrijpen, “want if na deskundig den ben deskundig so den no ben tyari a kondre go na a verloedering” houd die buitenlandse inmenging voor je zelf. “anders im bigin fu donder op Hoefdraad nanga den deskundigen fu eng. Grote deskundige dat hij is.

Ingezonden:

Matadin

More
articles