January 16, 2016


Justitia Pietas Fides MMCMLXIV


January 16, 2016

– Glitch. Ergens tussen half twaalf en het middaguur op de zaterdag…, ‘bigi bigi bigi – uitval’ van het Internet en sommige GSM-lijnen met binnen- en buitenland. ‘Odi odi…’, zou de uitstekend en dubbel bemiddelde Ravenberg nog effe nakraaien. “Tapu na dek, bem wakti ing”. – Ontkenning. “A no mi, na Andy…, yere”. Zo gaat dat volgens het ‘a no mi dogma’, in de republiek Suriname. ‘Na Andojo nanga ing topadviseur…, yere’. Of dat nou Amzaad of iemand anders was, laat men maar wijselijk in het midden bungelen. Maar er zijn wel miljarden zoek, wist Gilly te vertellen en nog in bijzijn van Adelien, de maximale adviseur HI – Bilkerdijk en de cambio-man ‘himself’. De overige aanwezigen, laat men nog even voor wat het was en allemaal is. – Andreetje. Hij laat als een driftig gestoken slachtoffer weten…, hij het beter vindt, dat Gilly wordt opgedonderd. Maar vergeet wel weer, dat hij midden in een begrotingsbehandeling zit en wel degelijk met Gilly zal moeten dealen. Maar Andreetje heeft last van opkomende bulten. Want hem is duidelijk en stekelig gezegd, dat hij en Amzaad het werk van ‘staatscontroleur’ vanuit het parlement niet goed hebben gedaan en daarom de zaken compleet zijn ontaard. Zij gaven hoegenaamd ongevraagd alle politieke steun en backing. Direct na Adelien in het Torengebouw –niemand weet goed waarom vervangen– was dat schuldding niet meer dan 300 miljoen. Nu zegt men gewaagder ‘tories’ van 1.4 miljard en ook nog uitgegroeid naar 8.3 miljard. Elo! Ook komt een 8.8 miljoen US-dollar, bij EBS weer opstomen. Andreetje en Amzaad zijn volgens Clarita en die mevrouw op de radio, niet anders dan struisvogels, die last hebben van het ‘awari domri glibbersyndroom’. Maar ze moeten uitkijken, want als de kop in het zand steekt is hun achterste wel weer geheel ontbloot voor een volgend echec. Volgens Clarita’s analyse, natuurlijk. In ieder geval zijn Andreetje, Clarita en die wellustige mevrouw op de radio, dieper dan diep ontgoocheld en teleurgesteld in dat hele ding wat zich NDP cum suis noemt. Gilly had gewaarschuwd, maar niemand luisterde naar de goede man. Ook Bouterse kreeg een strakke beurt in de open microfoons. Bijna wilde men vieze woorden zeggen. Maar die zijn gisteravond en vanochtend, al in de badkamers geuit. Hele brokken vleeswaren werden daar benoemd. ‘Behind closed doors…’, natuurlijk. Hij benoemt en hij ontslaat. Zien wat staat te gebeuren, in Switi Sranan. Hopelijk niet de Fujimori enof Montesinos-opties. Want dat betekent onherroepelijk ‘jail time’. Men is gewaarschuwd. De spelers in en rond de blackbox ofwel de ‘doos van Pandora’? Adelien, Gilmore, Andojo, Abdoel, ‘Pres’, de MinFin-adviseur onder Andojo en natuurlijk Andreetje. Zien hoe de begrotingen onder leiding van tante Jenny nog tot stand zullen/kunnen komen. Je houdt wel het hart vast, na al deze ontboezemingen en aanwijzingen die al eerder werden geventileerd. In de pers, de publicitaire media en in de kamers met hoogpolig tapijt aan de Waterkant en in het Torengebouw. Waar men nieuwe Rolex horloges zou hebben mogen ontwaren? En misschien ook nog op Leonsberg het een en ander aan opvallende ‘encounters of the third kind’. Wie zal het allemaal zeggen? Juist ja! “Neks nog fout!”. “Bika a pipel sa mag tan pina sondro wan kippenbout”. ‘Kries, san e pesa na ini na kondre?’. Kries wacht nog steeds op een uitnodiging om over volksvoedsel te babbelen. Koersen zullen dalen? ‘Remie na baas, no no!’. Hoewel men mocht lezen, een bankdirecteur aangeeft, dat hij geen dollars kan verkopen of überhaupt heeft, omdat ook de Chinezen absurde koersen hanteren en alles opkopen. ‘A no dem cambio wawang’. – Vliegveld. Een nieuw vliegveld en een dodelijk ongeluk, meteen erover heen in de buurt van Apoera. Ongehoord diepe verslagenheid, in alle families na het neerstorten van de Cessna onder registratie PZ-PQR. Hopelijk kunnen de gewonde passagiers, een lichamelijk en geestelijk herstel spoedig tegemoet zien. En de nabestaanden een evenwichtig verwerkingsproces, op termijn mogelijk wel kunnen ingaan. – Somo. Hij moet ‘sorry’ zeggen tegen Guno, hor! Omdat hij ‘grat hari’ en ‘zonder rem…’, de waarheid sprak? Maar de juiste toonaard niet aansloeg. Dus leek het alsof hij Guno beledigde, hor. En die heeft nu eenmaal altijd al lange en gevoeliger tenen gehad. ‘San unu sa du…?’. ‘Neks no de, fu du…’. – PL. Intussen is de benadeelde oppositie door het aftandse gedrag van Sapoen en Chitan, opnieuw naar de rechter gestapt en heeft een onwillig college van CHS-ers gedagvaard, middels inzet van een gerechtsdeurwaarder en de ‘terugroepwetgeving’ verankerd in het aangeboden exploot. De Staat, het staatshoofd Bouterse, alle CHS-leden, DC Samsoedin van Wanica en ook Doebay van Saramacca die een onrechtmatige daad zouden hebben gepleegd? Volgens de benadeelde restelementen uit ‘V7’ dus. Al bestaat die combinatie, na het wegbonjouren van Beppie dan niet meer…, men heeft daar nog steeds de machtige VHP, geflankeerd door NPS en PL. Voor het groene laken gedaagd? ‘Ala sma!’. – Jogi. Spitsvondig als altijd. “Abdoel en Misiekaba waren blind”. “Maar Misiekeba en Abdoel, zijn de ogen nu plotsklaps wel geopend…!”. Men is dan wel 8.3 miljard aan schuldpapieren verder. – Misdaad. Illustratief voor de regering Bouterse I en II is de totale vernietiging van het Natuurreservaat Brownsberg, door de illegale goudmollen die inderdaad de hele zaak hebben gemold. Illustratief voor het onvermogen, de misdaad te bestrijden. Laat staan te beteugelen. – Misdaad II. Zowel Bouterse als Brunswijk gaven in 2010 aan, dat er kort na hun aantreden geen diefijzers of dergelijke beschermingsattributen in Suriname terug te vinden zouden zijn. Wel wel wel…! Te herinneren aan de Flamingostraat hoek Prinsessestraat en nog deze week de ramp te Munderbuiten. Geen diefijzers? Misselijkmakend grapje om de verkiezingen, ten koste van alles te kunnen winnen. – Geweerd. Moeilijk ding dat Nederland’s taaltje. Vrouw ‘geweerd’ wegens hoofddoekje. Neen, vrouw aangezegd om tijdens het wettelijk georganiseerde praktijkrijexamen hoofddoek tijdelijk af te doen. Vrouw weigert? Ze heeft zichzelf uit eigen wil geweerd van een examen! ‘A dame no wani rij wan wagi’. – Acht. Niet Dodson maar Dikan, kwam de televisiecamera’s vertellen, dat er acht Skalians de Sarakreek en zijtakken mogen opvaren en daar hun vernielingen kunnen voortzetten? Milieubewuster vernielingen wel te verstaan. Er moet ‘gecompenseerd’ worden door de Staat. Nederlands is echt wel moeilijk te begrijpen of te verstaan, voor sommige lieden. Compenseren aan mensen die opnieuw een misdrijf hebben gepleegd? Wat een land, wat een krankzinnigheden. – Tipje. Inderdaad heeft men het over een tipje van de ijsberg die publiekelijk te zien kwam, tijdens het betoog van voormalig en zich gecriminaliseerd gevoelende CBvS governor Gilmore Hoefdraad. Er is veel meer te zeggen voor wat er zich allemaal, in het voortraject heeft gemanifesteerd. Hoefdraad zegt echter, dat hij er niet is om ‘achteruit te kijken’, maar dat zijn job nu is “optruimen”. Ruimen wat andere voor troep hebben gemaakt en achtergelaten. Intussen is de hele samenleving wel benieuwd. hoelang de implosie binnen het gehele NDP-gebeuren mag gaan duren. Want men maakt nog maar weinig kans om deze publiekelijk vertoonde ‘omissies’ en ‘aanklachten’ nog enigszins breukvrij te lijmen. Er is teveel gebeurd en teveel gezegd. 8.3 miljard te ruimens? De implosie zal vanwege de oorzakelijke verbanden zich overduidelijk tot Sint Juttemus voortzetten, totdat er nog maar weinig over is. Het steeds herhaalde bedrog naar het Volk toe, is nimmer zo duidelijk naar voren gebracht of verwoord. Het zal zo zijn. Maar als men weer naar ‘skapegoats’ onder de onschuldige wil gaan zoeken…? ‘Think again…, stupids’. Het geestelijk onvermogen, is al zoveel jaren eerder aangegeven en geheel op/met zichzelf tot wasdom gekomen. Maar toch denkt men het keer op keer het allemaal te moeten (uit-)proberen. Vervolgens opnieuw dan glad op de snufferd te moeten gaan. Heeft het volk van Suriname, dat allemaal wel verdiend? Absoluut niet! Dus…? Juist ja. ‘Tek wan bigi bigi bigi waka. Odi odi…!’. Het is genoeg geweest. ‘Odi odi…, bro!’ Het Volk heeft weer kunnen zien en ervaren wie van wat houdt. Men houdt van de eigen ‘puti’ en van niets anders. Wat een minachting werd weer vertoond, door de minder prijzenswaardige ignorante. Justitia Pietas Fides MMCMLXIV