Surined jongeren Amsterdam-Zuid het vaakst aan de waterpijp

Bijna een derde van de jongeren in Amsterdam-Zuid rookt weleens een waterpijp, bericht ‘Het Parool’. De Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) in Amsterdam zegt: ‘Het is nog lang niet doorgedrongen dat het gewoon schadelijk is voor de gezondheid.’ Surinaamse jongeren blijken de waterpijp relatief vaak uit te proberen. Dat kan, aldus de GGD, te maken hebben met het feit dat zij ook vaker roken en drinken. Je ziet dat in Zuid ouders vaak meer vrijheid geven, met het idee dat de jongeren dan later misschien wel beter weten. De waterpijp wint aan populariteit onder jongeren. In Amsterdam gebeurt het ‘t meest in Zuid en Zuidoost – en het minst in Nieuw-West. Dat blijkt uit de jeugdgezondheidsmonitor van de GGD.  Onder Marokkaanse jongeren is de waterpijp het minst populair. ‘Dat is niet gek’, zegt de GGD: ‘Marokkaanse jongeren gebruiken álle genotsmiddelen minder’. Andersom geldt hetzelfde: het grote gebruik in Zuid – bijna een derde van de ondervraagde scholieren in dat stadsdeel rookt weleens waterpijp – gaat hand in hand met het feit dat in Zuid ook meer wordt geblowd en gedronken. Verslavings-instelling Jellinek: ‘Bovendien is het alcoholgebruik ook hoger bij kinderen van hoogopgeleide ouders.’ “Roken doen deze kinderen ook vaker”, zegt Jeroen Slot van Onderzoek, Informatie en Statistiek. “Je ziet dat daar vaak meer vrijheid is voor probeergedrag, met het idee dat ze dan later misschien wel beter weten. Daarnaast zijn familie en vrienden belangrijk. Als in die kring het gebruik meer algemeen is, wordt door de jongeren ook eerder gebruikt.” Voor het eerst heeft de GGD het waterpijpgebruik onder Amsterdamse jongeren meegenomen in de jeugdgezondheidsmonitor. Ruim elfduizend tweede- en vierdeklassers deden mee aan het onderzoek. Waterpijp roken is vaak een sociale activiteit. De meeste gebruikers zijn jongens tussen de vijftien en negentien jaar. In Amsterdam gaat het vaker om vmbo’ers en om kinderen die niet meer bij beide ouders wonen.

More
articles