TINGI TORI

Het wordt met de dag duidelijker dat er bij de Energie Bedrijven Suriname, EBS, tussen 2010 en 2015 op grote schaal is gefraudeerd en dat er veel geld is verdwenen, zeer vermoedelijk in de zakken van hooggeplaatsten binnen het bedrijf. Ook daarbuiten is geld beland. Voor miljoenen aan vreemde valuta werd er overgemaakt en daarvoor in de plaats werden er geen machines geleverd. Waar is dat geld beland? Dat moet nog allemaal worden uitgezocht. Ondertussen zijn een directeur en een ex-directeur door de politie in verzekerde bewaring gesteld. Het is niet uitgesloten dat er meerdere aanhoudingen zullen worden verricht. Op geen enkele wijze mogen personen die betrokken zijn geweest bij deze grote fraude die de gehele gemeenschap regardeert, de dans ontspringen. Er zijn teveel politieke kopstukken uit verschillende politieke partijen bij betrokken geweest en ze moeten, naar onze mening, allemaal voor de bijl als hun schuld bewezen kan worden voor de groene tafel. De zaak stinkt van alle kanten en het is overduidelijk dat de EBS als parastatale onderneming werd bestolen en dat het ook daarom niet goed gaat met het bedrijf en dat het grote financiële tekorten heeft. Bij velen in deze gemeenschap is de indruk ontstaan dat het onderzoek en de vervolging zich nog te veel richt op de exponenten van de politieke partij PALU, terwijl de exponenten uit deze partij niet alleen kunnen hebben gehandeld bij de grootschalig gepleegde frauduleuze handelingen. Er waren ook mensen van andere coalitegenoten in de Raad van Commissarissen. Wie was op het moment van de malversaties president-commissaris? We denken niet dat de Paluïsten die thans achter de tralies zitten, de algehele verantwoordelijkheid zullen willen dragen voor al hetgeen op corruptieve wijze fout is gegaan. Als het onderzoek goed wordt gepleegd en niemand wordt ontzien, zullen er zeker meer mensen door de politie worden opgehaald. Je kan namelijk niet een gehele gemeenschap op een dergelijke manier bestelen. Wat de zaak thans nog erger maakt, is dat de regering Bouterse de verliezen die bewust zijn toegebracht door een corrupte leiding, wil gaan afwentelen op de gemeenschap door het introduceren van zwaar verhoogde tarieven voor elektriciteit en water. En juist dat kan helemaal niet. Het moet duidelijk zijn dat het volk dergelijke verhogingen niet zal pikken.

More
articles