Bedrijfsleven Guyana wil heroverweging miljoenenboete Rudisa

De Guyana Manufacturing & Services Association (GMSA), heeft in een gisteren uitgekomen verklaring sterk aanbevolen dat er een heroverweging geschiedt van het besluit van de Guyanese regering om in te binden aan de eisen van de Surinaamse drankenproducent Rudisa betreffende de terugbetaling van circa US$  6 miljoen aan milieuheffingen (Environmental Tax, E-Tax). Deze eis is gebaseerd op een in mei 2014 gedane uitspraak van het Caribisch Hof van Justitie (CCJ) in de zaak van Rudisa. GMSA wil als de officiële zakelijke vertegenwoordiger van de fabrikanten in de particuliere sector in Guyana, dat de uitspraak van het CCJ nader wordt bezien en met name de passende sancties die gangbaar zijn in de wetten van Guyana op Rudisa worden toegepast bij diens onder facturering bij de uitvoer naar Guyana. ‘In addition, Government must take into account the gross unfairness to Guyanese who would be forced to pay twice since they already pay RUDISA’S Environmental tax with every purchase of a Thrill drink’, staat in de verklaring.  De bedrijfsleven organisatie heeft met betrekking tot de kwestie een scala aan opmerkingen en aanbevelingen geplaatst.  Zo zou door de Chief Financial Officer van Rudisa zijn toegegeven dat het bedrijf consequent onder gefactureerd heeft bij zijn drankexport naar Guyana, maar door hem werd beweerd dat hij onwetend is dat deze actie een schending was van de nationale wetgeving van Guyana.

De advocaat die Rudisa vertegenwoordigde, gaf tegenover het Hof toe, dat de E-Tax van 10 Guyanese dollar per fles feitelijk gedurende meerdere jaren was doorgegeven aan Guyanese distributeurs en consumenten. “Dit is een duidelijke schending van de administratieve protocollen betreffende de procedures voor de uitvoering van de E-tax. Één protocol bepaalt dat het exporterende bedrijf (Rudisa in dit geval) de kosten voor zijn rekening zou moeten nemen en deze niet in het circuit zou moeten doorberekenen aan de consument.” Vervolgens werd toch in het voordeel van Rudisa door de CCJ beslist en als eindresultaat werd onlangs een akkoord bereikt tussen Rudisa en de nieuwe regering van Guyana voor een dwangsom die slechts iets lager is dan de kosten aanbevolen door de CCJ. De GMSA vraagt aan de autoriteiten om de volledige gevolgen van de uitspraak van het CCJ tegen Guyana te overwegen. “Niemand kon voorbijgaan aan het feit dat de drankindustrie een zeer competitieve is op de binnenlandse markt. Guyana heeft een aantal grote drankproducenten die in rechtstreekse concurrentie zijn met alle geïmporteerde drank die op de markt wordt afgezet. “These local companies were also caught in the E-tax net which placed an even greater strain on their operation costs and revenue sales.   They do not pass on the E-tax to consumers!”, aldus de GMSA, die pleit voor eerlijkheid en billijkheid in de Guyanese drankensector.

More
articles