August 15, 2015


Storm in bovenkamer Sandew Hira


August 15, 2015

Al heeft meneer niet zo een groot hoofd, er gebeuren nogal veel dingen op zolder bij Sandew Hira (Dew Baboeram). Het regent niet alleen maar in zijn bovenkamer, maar er schijnt ook nog een stevige storm te woeden. Hira gelooft er heilig in, dat president Desiré Bouterse, de hoofdverdachte van de moord op 15 mannen in december 1982 in het Fort Zeelandia, uitgerekend aan hem als broer van een van de slachtoffers, de waarheid zal vertellen. Het getuigt al van zwakzinnigheid dat hij met het voorstel op de proppen is gekomen. Een dergelijk voorstel uit het kamp van Bouterse zelf zou normaal hebben geklonken, wat niet wil zeggen dat iedereen het ermee eens hoeft te zijn. Keerpunt durft te wedden, dat die Hira een geheime agenda heeft die alleen ten faveure van Bouterse zal komen. Vraag: Waarom zal Bouterse alleen leugens vertellen, en 101 verzinselen, beschuldigingen en zwartmakerij van de slachtoffers meenemen in het voorgenomen waarheidsinterview met Hira? Antwoord: Omdat hij niet anders kan. Vraag: Hoezo kan hij niet anders? Antwoord: Als Bouterse zo graag de waarheid wilde vertellen, dan had hij ten eerste echt niet 33 jaar lang gewacht. Ten tweede had hij de leugen over ‘op de vlucht doodgeschoten’ allang weer herroepen. Ten derde had hij plaatsgenomen in de beklaagdenbank om de waarheid te kunnen spreken. Ten vierde had hij zijn parlementaire coalitie en zijn juristen ervan weerhouden, de Amnestiewet door te drukken. Ten vijfde had hij de mensen die beweren dat een eventuele veroordeling van hem, zou/zal leiden tot onrust, opgeroepen het hoofd koel te houden in geval een onafhankelijke rechtszaak hem een veroordeling bezorgt. En als hij zo graag de waarheid wilde delen met het volk, dan had hij de ooggetuigen die ook tegen hem belastende verklaringen hebben afgelegd in de Decemberzaak, een presidentiële onderscheiding gegeven. Keerpunt hakt al lang genoeg met het bijltje om te kunnen voorspellen, dat Bouterse niet is veranderd en dat hij Hira als een opstapje zal gebruiken om te klimmen op de rug van het volk, dat hij dan als ezel zal berijden. Hij zal dan alles doen om te benadrukken hoe de slachtoffers actief dan wel passief, betrokken waren bij een eventueel door de CIA gesteund complot om hem, Bouterse, af te zetten en te vermoorden. Hij zal de gelegenheid gebruiken om als waarheid verpakt de leugen te verkopen dat het ging om een geval van ‘zij of mij’. Keerpunt beseft dat sommige nabestaanden en veel andere Surinamers, het zinloos vinden om oneindig lang te wachten op gerechtigheid. Toch betekent het niet dat je de schuldige moet ontlasten. Wil je niet meedoen aan de oneindig lijkende strijd van de nabestaanden van de 15 slachtoffers, verblijd je dan in je hogere geestelijke staat, die jou in staat stelt om de geschiedenis achter je te laten. Het getuigt echter van hoogverraad tegenover je familie en je bloedeigen broer om vandaag te knuffelen met zijn moordenaar. Stel dat er inderdaad een hiernamaals bestaat, van waaruit de doden alles kunnen volgen wat er zich afspeelt onder de levenden, hoe zou de in december 1982 doodgeschoten advocaat John Baboeram, zich dezer dagen gevoelen? Laten we bidden dat hij niet als een spook opduikt om zijn broer te waarschuwen of in boze dromen verschijnt aan Sandew Hira, zodat die gillend en zwetend ontwaakt uit deze nachtmerrie.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249