August 15, 2015


KAN ALLEEN MAAR ERGER WORDEN


August 15, 2015

De afgelopen week vond er na lange tijd weer een gewapende roofoverval op de Oost-Westverbinding plaats en wel bij Alfonsdorp enkele kilometers verwijderd van de grensplaats Albina. Wie de weg tussen Moengo en Albina kent, weet dat er drempels zijn geplaatst bij het voormelde inheemse dorp. Daar moet je vaart verminderen en daar hebben de rovers dan ook gebruik van gemaakt om een auto klem te rijden waar toevallig politieambtenaren in zaten. Er werd geschoten en teruggeschoten en een agent raakte zwaar gewond. Een kogel doorboorde ook een zijspiegel van een ander voertuig dat voor de auto van de rovers reed. Na de schotenwisseling reden de criminelen hard weg. De gewonde politieagent moest met spoed naar de Franse oever vervoerd worden alwaar operatief ingrepen noodzakelijk bleek. Het moet voor een ieder duidelijk zijn dat criminelen weer actief zullen worden op de weg tussen Meerzorg en Albina en wel in het bijzonder tussen Moengo en Albina. De werkgelegenheid laat al langer dan 20 jaar ernstig te wensen over in het gebied en wat ook als een paal boven water staat, is dat veel binnenlandbewoners het geen schande vinden om tot crimineel handelen over te gaan als daar de gelegenheid zich voor aandient. We hebben er al tig keer voor gewaarschuwd dat de overheid investeringen in het gebied moet stimuleren, vooral nu de goudprijs aanmerkelijk is gedaald en het nog nauwelijks interessant is een bestaan te hebben in deze sector. Het is duidelijk dat Suralco haar activiteiten op zeer korte termijn zal staken in de omgeving van Moengo, maar wat moet er dan gebeuren met het bauxietstadje als er geen emplooi meer is? Zal de Surinaamse overheid in staat zijn de mijnbouwactiviteiten aldaar over te nemen en voldoende werkgelegenheid in stand kunnen houden? Niemand die ons tot op heden daar een zinnig antwoord op heeft kunnen geven. En dus leven velen in onzekerheid en dat zeker in Moengo. Beneden Marowijne en ook langs een groot deel van de bovenloop van de Marowijnerivier, overheerst een hosselcultuur. Een ieder tracht te overleven, want geen enkele grootinvesteerder wil in het gebied werken, omdat er geen of nauwelijks veiligheidsgaranties zijn. Kleine en grote criminelen hebben vrijspel in het gebied en daar ageren de Franse autoriteiten al tijden tegen. De Fransen willen al jaren een veiligheidsverdrag met Suriname dat door Nikolas Sarkozy en Chandrikapersad Santokhi was ondertekend door DNA geratificeerd hebben. Brunswijk, tot voor kort nog deel van de regering, heeft zich altijd met hand en tand tegen de ratificering verzet en dreigde zelf de regering te laten vallen als de NDP tot ratificatie zou overgaan. Dus de status quo heerst nog steeds en criminelen zijn voor een groot deel heer en meester in Marowijne. Kijken wat de regering Bouterse II thans gaat doen. Ze heeft toch zulke goede relaties met Frankrijk en wenst de deur naar Europa via dat land toch open te houden? Waar deze regering ernstig rekening mee dient te houden, is dat de veiligheid in het gebied er niet beter op zal worden nu er een duidelijke verslechtering optreedt van de leefomstandigheden van de doorsnee landgenoot. Waar er geen of slechte werkgelegenheid is en de pina toeneemt, zal de criminaliteit hoogtij vieren.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249