August 8, 2015


GEEN FILANTROPISCHE INSTELLING


August 8, 2015

Een apotheek is geen filantropische instelling en de uitbater van een dergelijke belangrijke instelling nog minder. Een farmaceut is iemand die een bedrijf draait en in stand dient te houden. De man of vrouw heeft een belangrijke en verantwoordelijke functie binnen de gezondheidssector en moet daar naar behoren invulling aan geven. En natuurlijk is het zo dat een farmaceut geld moet verdienen om zijn bedrijf draaiende te houden en het personeel te betalen. Medicamenten inkopen en op een verantwoordelijke wijze opslaan en aan de man brengen, behoort tot de belangrijkste taken. Waar de farmaceut wel op moet kunnen rekenen, is een juiste en regelmatige betaling van overheid, verzekeringsinstellingen en de burger wanneer hij zijn goederen levert. En daar gaat het al geruime tijd goed fout. Rekeningen worden niet op tijd of helemaal niet betaald en dan wenst men ook nog dat er bepaalde medicamenten die niet goedkoop zijn, worden verstrekt, terwijl de farmaceut niet weet wanneer hij over zijn of haar geld kan beschikken. Men is in deze branche wel goed, maar niet gek en de maat is vol. Velen willen dan ook niet meer leveren aan wanbetalers en daar is Lanti een van de grootste van. Ook een assurantie afgesloten door een individu, biedt thans geen zekerheid bij het verkrijgen van medicamenten, omdat de maatschappij niet betaalt wanneer het erop aan komt. Bepaalde apotheken geven aan ambtenaren vallende onder het ministerie van Defensie, al enige tijd geen medicijnen meer, omdat defensie niet over de brug komt.  Ook zijn bepaalde apotheken ertoe overgegaan hun eigen klapper samen te stellen, omdat die andere klapper slechts voor verlies zorg draagt. In die ’andere klapper’ staan namelijk medicamenten opgenomen die niet betaald worden wanneer de rekeningen worden ingediend. Dus ook in deze sector gaat het thans helemaal fout, omdat men de bevolking heeft opgezadeld met ziektezorgverzekeringen die niet voldoende dekking geven voor medische zorg en daarna voor de medicamenten. Het is gewoon een bajna. Men heeft iets in elkaar geflanst wat als basiszorg moet worden gezien, maar dat nu reeds aan alle kanten rammelt, omdat het gewoon niet gefinancierd kan worden.  Niet alleen de ziekenhuizen en hun personeel zijn in de problemen gebracht, maar ook de apotheken worden hoofdzakelijk door Lanti in een zeer moeilijk parket gemanoeuvreerd. Hoe lang zal deze wantoestand nog voortduren? Alleen onze Schepper kan daar een wezenlijk antwoord op geven.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249