IN HET DONKER

Date

Er is zoveel door de NDP beloofd voor de verkiezingen van 25 mei en het leek voor de niet-denkers en niet-weters in dit land o zo mooi wat aan hen werd voorgeschoteld. Nauwelijks twee maanden na de verkiezingen komt de aap uit de mouw en wordt doodleuk aan het volk voorgehouden dat er een crisis is die het gevolg is van een internationale recessie. Dus kan gerust gesteld worden dat het electoraat door paars is voorgelogen en op zijn zachtst gezegd ernstig misleid is om toch nog de verkiezingen te kunnen winnen. Leugens en misleiding hebben de NDP aan die 26 zetels geholpen en nu komt men met een verhaal om de broekriem nog verder aan te trekken. Wat voelen de mensen die zo vol vertrouwen op paars hebben gestemd zich thans bedrogen. Nog verder pienaren dan voor 25 mei het geval was, dat zat helemaal niet in de planning. Suriname werd met allerlei beloften en luchtkastelen happy gemaakt en nu blijkt niets meer mogelijk te zijn. Zelfs het salaris aan het eind van de maand is niet meer veilig gesteld. Dat zien we bijvoorbeeld in de ziekenhuizen en andere instanties die door de overheid moeten worden betaald en gewoon aan het lijntje worden gehouden.

Ministeries gaan ondertussen gewoon door met het zoeken naar personen en instanties die een failliete overheid diensten wil bewijzen en alsnog zo gek zijn om met fromu bestelbonnen goederen te leveren. Ondertussen lopen de betalingsachterstanden verder op en worden de binnenlandse en buitenlandse schuld van Lanti alsmaar groter en is het vooralsnog niet duidelijk hoe en wanneer Lanti in staat zal zijn over de brug te komen en personen en instanties uit de financiële ellende te halen. Er wordt maar verder verspild en het kan de heren en dames van paars naar het schijnt geen ene moer schelen wat de consequenties zijn van het beroerde en vernietigende beleid. Projecten liggen stil en duur zwaar materieel kan niet langer worden ingezet omdat Lanti gewoon in gebreke is gebleven.

Ook in het achterland voelt men de achteruitgang, nu twee maanden na de verkiezingen, al heel duidelijk. In vele dorpen in het binnenland gaat het licht niet meer aan, omdat de overheid niet in staat is diesel te leveren. In Sipaliwini zitten veel dorpen ’s avonds in het donker en is men weer aangewezen op de kokolampoe. In Beneden-Marowijne brandt bij Moengo Tapu en Alfonsdorp nog slechts de straatverlichting, omdat die wordt gevoed door een zonnepaneel. En zo zijn er nog vele dorpen waar het licht voorlopig niet meer aangaat, omdat de regering niet met geld heeft weten om te gaan in de afgelopen vijf jaar en haar falen thans wenst af te schuiven op een internationale recessie die allang niet meer bestaat. Waarom is de goudprijs zo drastisch gekelderd? Juist ja, omdat de Amerikaanse economie, de grootste van de wereld, prima hersteld is en de dollar weer als een reus boven de andere munteenheden uitsteekt. Het vertrouwen in de dollar is hersteld en daarom is het ruilmiddel goud thans veel minder in trek en is de prijs gekelderd. Dus minder inkomsten voor de Staat en dat is de crisis die nationaal is ontstaan door niet prudent financieel–economisch en monetair beleid van deze overheid. Een overheid die nimmer aan een noodfonds dacht, maar slechts aan spenderen en verspillen van het vermogen van dit volk.

Toen ging ineens de aardolieprijs per barrel met meer dan 50 procent omlaag, omdat men in de Verenigde Staten van Amerika zijn eigen voorraden afkomstig uit schalieolie en gas, ging benutten. Meer aanbod dan vraag en de prijs kelderde omlaag. Groot nadeel voor Staatsolie en de inkomsten van Staat, ook weer een kwestie van vraag en aanbod die ook in ons nadeel werkt. Maar ook in dit geval was er niet gedacht aan een noodfonds voor slechtere tijden. Panya na duku en libi leki uni kon law keba, dat was wat deze regering heeft gedaan in de afgelopen 5 jaar. Duizenden ambtenaren erbij nemen, terwijl het al duidelijk was dat het ambtenarenbestand topzwaar was en nauwelijks nog te onderhouden. Nu heeft men nergens geld meer voor en zoekt men allerlei adviezen van een platform. Dat geeft aan dat je zelf niet meer weet hoe je uit deze rommel moet geraken. Rommel die je zelf hebt gecreëerd door verkeerde mensen aan het stuur te laten en te denken dat de grote inkomsten eeuwig zouden blijven binnen vloeien. En dan nog te bedenken dat het platform alleen maar met adviezen mag komen die men helemaal niet hoeft toe te passen.

Waar praten we eigenlijk over. Doet ons veel denken aan de geweldige en kostbare conferentie in de jaren tachtig onder de noemer `Crisis en Perspectief.’ Er werd toen ook dagenlang gefilosofeerd over hoe het verder zou moeten na soortgelijk desastreus financieel en monetair beleid van een militair regiem onder leiding van dezelfde Bouterse. Wat kwam er uiteindelijk uit? Nada, noti, rien, nothing. Uiteindelijk was het een Front regering die het puin kon gaan opruimen. Thans praat men over een broekriem en de additionele offers die het volk moet gaan brengen. Alsof dit volk het niet al zwaar genoeg heeft. In het binnenland zal men het nog zwaarder gaan voelen dan in de stad. We durven nu al te voorspellen dat de medische zorg ook daar achteruit zal gaan en het onderwijs daarop zal volgen. Nu reeds is het licht op zo veel plaatsen uitgevallen. We zijn er overigens altijd een voorstander van geweest dat men ook in dat gedeelte van het land nu ook maar eens voor aangebrachte nutsvoorzieningen moet gaan betalen en dat gratis al eeuwen dood is. Misschien als men een financiële bijdrage gaat leveren voor de stroomvoorzieningen in het achterland, zal men op een goede voorziening kunnen rekenen. Want wat al jaren scheef zit, zou nu rechtgetrokken kunnen worden. Maar de overheid moet dan niet blijven talmen en de mensen in de waan laten dat er continu en op tijd diesel zal worden aangevoerd voor de generatoren die de stroom opwekken. Dat we in een crisis verkeren door zwaar gedaalde inkomsten van Staat , staat als een paal boven water. Dat die crisis te maken heeft met een recessie in het buitenland, is klinkklare kolder en is wederom gestoeld op pure misleiding van de slecht geschoolde en slecht ingelichte paarse aanhang. Wij weten wel beter. De NDP moet thans tonen in staat te zijn haar eigen gecreëerde rommel op te ruimen. Of ze daartoe in staat is, blijft een grote open vraag. Of het platform door de NDP serieus zal worden genomen en zijn adviezen als bruikbaar en toepasbaar zal accepteren, is een nog grotere vraag. We blijven wel benieuwd hoe dat allemaal zal uitpakken.

More
articles