NPS moet zaken niet onderschatten

De NPS maakt nu moeilijke tijden door. Vanaf 2010 is de populariteit en omvang van de organisatie behoorlijk aan het afzwakken. De voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, is er niet in geslaagd om de neerwaartse trend die hij heeft aangetroffen om te buigen naar een positieve situatie. Integendeel laat het verkiezingsresultaat zien dat de eens zo machtige NPS qua kiezersaantal (stemmen) gehalveerd is ten opzichte van 2010. Het is gebleken dat duizenden kiezers de partij de rug toe hebben gekeerd. De Actiegroep Seti NPS wil het tij ten goede keren. Men is niet echt uit op de machtsovername binnen de groene organisatie, maar men wil dat er een totale ombuiging komt. Heel veel moet veranderd worden wil de partij in 2020 nog een rol van betekenis spelen. Het is zelfs zo erg gesteld dat de NPS in 2015 niet op eigen kracht binnenkwam, maar over de rug van de VHP. De terugval begon al goed in 2010 toen er maar vier zetels binnengehaald werden. De NPS kan zich tegenwoordig niet meer rekenen tot de grote partijen. Keerpunt staat niet achter de actiegroep, maar wil wel erop wijzen niet voorbij te gaan aan de roep om herstel. Het zal niet alleen aan de huidige leiding liggen, de totale structuur van de partij moet een metamorfose ondergaan. Wij hebben er wel een hard hoofd in dat de NPS ooit weer een partij van formaat wordt. De leiding inspireert niet. Bovendien heeft de leiding nu iets langer dan een jaar extra tijd om aan te zitten. Dat wil zeggen dat binnen deze periode er geen structurele veranderingen zullen komen. Men zal de bestuursverkiezingen voorbereiden. Veel meer dan dat zal er niet gebeuren, wat ook nog eens in het nadeel van de groene organisatie zal werken. De voorzitter weigert de realiteit en de urgentie van de situatie onder ogen te zien. Er is wel degelijk iets aan de hand. Het gaat niet om een stel kwaadwilligen, zoals de leiding van de partij de gemeenschap wil doen geloven. In plaats van de weg van open communicatie, kiest onze voorzitter voor de weg van intimidatie en marginalisatie. Er is eerder al gevraagd om een onderhoud, maar de leiding heeft dit overgelaten aan het congres. Het kan toch geen kwaad om andersdenkenden binnen een organisatie gewoon aan te horen. Koppigheid heeft gemaakt dat de NPS nu helemaal afhankelijk was van partners om binnen te komen. Als lijsttrekker op de V7 lijst in Paramaribo heeft Rusland duidelijk gefaald. Ook al was het stemadvies op Wayne Telgt als lijstduwer, toch kwam de groene organisatie er bekaaid van af. Wil de NPS nog een rol van betekenis spelen, dan is luisteren naar wat anderen zeggen een belangrijke stap. Dit heeft veel weg van wat ooit de PSV was. De partij was een naam van betekenis in de samenleving, maar nooit werd de weg van vernieuwing ingezet. Men heeft teveel een vrijblijvende houding: als het lukt, dan is het gelukt. Zo kan je onmogelijk groei meemaken.

More
articles