SURALCO OVERNEMEN?

Date

TWEEDE PARA INDUSTRIES OP KOMST?

De regering Bouterse is al maanden bezig met de Alcoa-Suralco L.L.C. bezig te onderhandelen om te kunnen geraken tot de overname van de Suralco en al haar activiteiten in ons land. Het vorig jaar werd bekendgemaakt dat de overdracht van de Suralco faciliteiten ultimo 1 juli 2015 zou plaatsvinden. De afgelopen week werd bekendgemaakt dat de overdracht zal plaatsvinden op l augustus aanstaande. Wat er nu precies zal gaan plaatsvinden en wat er direct en op termijn in Surinaamse handen komt, is voor velen nog niet duidelijk. Wat wij wel weten, is dat men bij de Surinaamse overheid in het bijzonder geïnteresseerd is in de energieopwekking te Afobaka en dat men daar de grootste vinger in de pap wenst te hebben. Hoe het zit met de raffinaderij te Paranam en het op gang houden van een bepaalde productie, is ook niet helemaal duidelijk. De aanvoer en bevoorrading van bauxiet richting Paranam wordt op den duur een heet hangijzer, gezien de nog zeer geringe bauxietvoorraden in de nabije omgeving van Moengo en het niet kunnen opstarten van mijnactiviteiten in Nassau. Voor dat laatste heeft de Surinaamse overheid zeker de middelen niet. Zonder buitenlandse steun en invloed zal dat dus voorlopig ook niet van de grond komen. Een weg aanleggen van Nassau richting Paranam van meer dan 100 kilometer, is een zeer kostbare aangelegenheid waar voorlopig niet aan gedacht kan worden. Dan hebben we de raffinaderij te Paranam die in onderhoud en exploitatie handenvol geld kost. De vraag die onmiddellijk rijst, is of de Staat Suriname de middelen zal kunnen genereren om een fabriek van dergelijke omvang te runnen. Denken we daar te lichtzinnig over, dan verandert Paranam binnen de kortste keren in een Mariënburg of Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij. Het raffinageproces te Paranam vergt voortdurende investeringen in harde vreemde valuta en een constante aanvoer van met name grote hoeveelheden chemicaliën. Kunnen we dat allemaal financieren met een huidige lage prijs voor aluinaarde op de wereldmarkt? Als de Alcoa het al bijna niet meer rendabel vindt, wie zijn wij dan wel om een dergelijke kar te gaan trekken? En dan willen we het ook nog even hebben over het op een gezonde wijze exploiteren van de stuwdam te Afobaka en het bewaken en beschermen van het achtergelegen stuwmeer. Zaken die ook handen vol geld kosten en die zeker niet uit het oog verloren mogen worden. Het onderhoud van de turbines binnen de Brokopondo Krachtcentrale is geen eenvoudige opgave en moet met een bepaalde regelmaat geschieden, willen we geen calamiteiten hebben. Calamiteiten die zeker zullen leiden tot stroomonderbrekingen en daarmede gepaard gaand productieverlies te Paranam en natuurlijk ook Paramaribo. Weten we bij deze regering waar we mee bezig zijn? Kijkt men wel in voldoende mate naar het financiële kostenplaatje dat meteen komt kijken bij een grote overname van de Suralco L.L.C. faciliteiten. Hebben we wel de technici in huis die bereid zijn bij een dergelijke overname te blijven ondersteunen? Het zal ons zeker niet vreemd voorkomen dat jonge technische mensen die weten wat er in het verleden is gebeurd met grote ondernemingen als Mariënburg, SML, Bruynzeel, besluiten om gelijk op te stappen instede hun kostbare levensjaren te gaan verprutsen aan iets dat geen toekomst biedt. Suralconiërs leven thans in grote angst. Niemand weet wat er precies gaat gebeuren en men is gewoon bang geraakt. Vooral mensen die langer dan 20 jaar hun krachten hebben gegeven en nog een aantal jaren voor de boeg hebben, leven in grote onzekerheid. Als de Staat niet eens in staat is een kleine cassavefabriek met een omvang van nog geen 1000 vierkante meter in productie te brengen en te houden, wat moet het dan niet worden na de overname van Suralco L.L.C.? De overheid heeft een grote babbel en bouwt al langer dan 5 jaar luchtkastelen. Overnemen is een kwestie van wat documenten tekenen. Daarna begint het werk en dan is er geen tijd meer voor beunhazerij en het nemen van ad hoc beslissingen. Het gaat hier om een veel te serieuze zaak waar geen brokken mee gemaakt kunnen worden. Het zou heel onverstandig en zelfs misdadig zijn, als men op een niet goed voorbereide wijze tot overname over gaat van zo een groot bedrijf, terwijl men weet dat men het niet kan. Of is het misschien ook hier weer zo dat men China erbij gaat halen om te helpen waardoor we uiteindelijk nog verder in de wurggreep van dit land belanden. Het is geen geheim dat een Chinese afvaardiging is gaan neuzen in het mijngebied van de Suralco in Beneden-Marowijne. Zijn we dus wel degelijk bezig aan de uitverkoop van dit land?

More
articles