July 4, 2015


FROMU TORI


July 4, 2015

Hoe is het mogelijk dat al maanden een aanzienlijk aantal koeien op de boerderij van de Staat te Tibiti wordt vastgehouden en dat militairen van het Nationaal Leger daar voor de bewaking zorgen? Al maanden zijn koeien die uit Brazilië zijn gehaald en deels bezit zijn van de ondernemer Ashruf, te Tibiti ondergebracht. De minister van LVV weigert het vee dat aan Ashruf toebehoort, af te staan en negeert zelfs een gerechtelijk vonnis. Zo ver zijn we in dit land afgezakt, dat we geen vonnissen van de kantonrechter meer respecteren en navolgen. Minister Algoe vindt dat de Surinaamse veestapel moet worden beschermd en dat daarom het geïmporteerde vee te Tibiti is ondergebracht. Het vee zou daar in quarantaine verkeren. Ashruf is van mening dat het vee niet ziek is en daarom deels afgevoerd kan worden. Om dat te voorkomen, zijn militairen ter bewaking van het vee, al maanden te Tibiti geplaatst. Ons werd gemeld dat de militairen daar onder zeer ongerieflijke omstandigheden moeten bivakkeren en dat het niet tot hun taakstelling behoort, vee van derden te bewaken. Ook ontkomen we niet aan de indruk dat de gehele import van vee uit met name Brazilië, een fromu tori behelst. Er was, naar wij vernemen, ook een in ongenade gevallen onderminister uit het kabinet Bouterse betrokken bij deze veehandel. Er zou op een gegeven moment ruzie zijn ontstaan tussen de onderminister en een ondernemer, die ook deel heeft in deze handel van koeien uit ons buurland. Misschien is het daarom dat het vee daar wordt vastgehouden en dat men het ordenen van de veesector als drogreden hanteert, om zo Ashruf zijn deel niet af te staan. In ieder geval is het zo, dat men in de top van de regering van deze zaak afweet en dat het niet zomaar is dat er militairen worden misbruikt om de belangen van hoge pietjes te bewaken. Als er militairen daar zijn ingezet, dan weet de president, de minister van defensie, de bevelhebber van het Nationaal Leger en de minister van LVV, precies hoe de vork in de steel zit. Voor ons wordt het steeds duidelijker dat er bij de import van vee uit Brazilië sprake is van een bigi fromu tori.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249