Minister Relyveld geeft binnenkort bouwkavels uit

Date

Minster Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) is op 25 april aanstaande wederom in Nickerie voor het uitreiken van honderden grondpapieren aan mensen die behoeftig zijn. De bewindsman zei dat het om bouwkavels gaat in het nieuwe verkavelingsproject van de overheid in de Prins Bernhardpolder, bekend als Back Pro. Voor een kavel voor bebouwing in dat gebied komen 800 personen in aanmerking. Dit zei Relyveld zaterdagavond op een ressortvergadering van de NDP in Wageningen. De RGB-minister kondigde tegelijkertijd ook een nieuw verkavelingsprojdct aan in Nickerie, dat in cultuur gebracht zal worden zodra de gondpapieren zijn uitgereikt. De ressortvergadering van de NDP in Wageningen afgelopen zaterdagavond, heeft door de massa die de vergadering bezocht heeft, het karakter gehad van een massameeting. Deze mening was zowel Relyveld, als het assembleelid tevens politiek leider van de NDP-afdeling Nickerie en lid van het NDP-hoofdbestuur, Rashied Doekhie, toegedaan. Doekhie onthulde tijdens zijn spreekbeurt op de ressortvergadering enkele nieuwe verkavelingsprojecten voor Nickerie, omdat hij vond dat zijn partijgenoot, de RGB minister, een beetje zuinig was geweest met de informatie. De NDP-topper maakte de locatie bekend waar de nieuwe projecten komen. Twee van de verkavelingsprojecten zijn in Wageningen waar twee braakliggende terreinen zijn gelokaliseerd, een van 22 hectare en een van 19 hectare. Daarnaast liet Doekhie een stuk zien dat op 25 maart 2015 ondertekend is door minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) dat toestemming verleend om Stalweide te verkavelen. “Op 26 april, een dag na de uitgifte van de honderderden percelen van Back Pro, vertrekken de machines die daar de infrastructuur gereed hebben gemaakt, naar Stalweide om ook dat in cultuur te brengen en waar naar schatting bijkans 3000 bouwkavels zullen vrijkomen van minimaal zeshonderd vierkantemeter”, zegt Doekhie.
De NDP-topper hield zijn gehoor voor dat hij niet op het podium staat om ze te vragen voor de paarse partij te stemmen, maar om ze de weg te wijzen waar ze moeten gaan. “Als u wilt dat Somohardjo weer minister wordt van RGB, dan kunt u `ja’ stemmen, dan zullen we zien waar u zult eindigen”, verwees Doekhie naar het gronduitgifte beleid dat de politieke partij Pertjajah Luhur (PL) van Paul Somohardjo tijdens het vorig regiem gevoerd heeft op RGB. “Deze partij maakt geen grappen met het land, deze partij maakt geen grappen met volk. U bent in deze partij om algemeen belang, ‘ s landsbelang”, benadrukt de NDP-topper. Wie bij voorbaat weet dat hij zich alleen aansluit voor zijn eigen belang, is volgens Doekhie niet welkom bij de NDP, maar zegt Doekhie “Kom je voor het belang van de partij, dan wordt je gekoesterd.”

More
articles