March 31, 2015


KPS zal Mathoera ook nodig hebben


March 31, 2015

“Het Korps Politie Suriname (KPS) zal u zeker ook nodig hebben in uw volgende loopbaan”, aldus politiechef-hoofdcommissaris Humphrey Tjin Liep Shie aan politiecommissaris Krishna Hussainali – Mathoera die vandaag uit de politiedienst is uitgetreden. Vandaag was haar laatste dag als politieambtenaar. Mathoera zal haar carrière continueren in de politiek. Ze is kandidaat-volksvertegenwoordiger op de lijst van V7 in Wanica. De vertrekkende politietopper is gehuldigd tijdens een ceremonie waarin het korps ook afscheid heeft genomen van hoofdinspecteur Dennis Becker, die vandaag met pensioen is gegaan. Mathoera verlaat het korps met 34 dienstjaren en twee maanden, en Becker met 39 jaren en 8 maanden. “Het korps zal twee gekwalificeerde krachten moeten loslaten”, zegt de voorzitter van de Politie Bond, Robby Ramjiawan. Ramdjiawan vindt het goed dat Mathoera de stap heeft gemaakt om de politiek in te stappen. Hij gelooft dat zij een heel goede bijdrage zal leveren aan de VHP. Mocht Mathoera als assembleelid gekozenw orden, of in de regering komen, dan hoopt Ramjiawan dat zij de zaken van het Korps zal behartigen. Hij haalde ook aan dat de VHP-voorzitter, Chandrikapersad Santokhi, de eerste was uit het korps die de politiek inging en zei dat Santokhi Mathoera zeker zal bijstaan. Thans wenst hij Becker ook succes toe in wat hij verder gaat doen. Becker is de enige, die vòòr de onafhankelijkheid in dienst trad bij de politie en nu met pensioen gaat. Ook de korpschef, Thjin Liep Shie, ondersteunt Mathoera volledig met de stap die zij heeft gemaakt en wenst haar succes toe in de politiek. “Ik hoop niet dat u het korps vergeet”, zegt hij. Zowel Mathoera als Becker dankte hij voor hun jarenlange inzet aan het korps. Behalve in Nickerie heeft Becker ook in het district Nickerie enkele dienstjaren doorgebracht. Tot slot kregen beiden een schenking, waarna zij een dankwoord uitbrachten aan hun collega’s waarmee zij al die jaren hebben gewerkt. Het formele gedeelte werd afgesloten met felicitaties en muziek door de politiekapel. door Kimberley Fräser

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249