Deze week meer duidelijkheid over Alcoa

Date

Drastische sanering Alcoa operaties Maranhão

Deze week zal de regering meer opening van zaken verschaffen over de onderhandelingen met multinational Alcoa. Dit werd gisteren iets voor middernacht in het parlement bekendgemaakt door vicepresident Robert Ameerali tijdens de beantwoording van de vragen van assembleeleden door de regering.  “De onderhandelingen van de Staat Suriname met Alcoa zijn nog gaande, het college kan op dit moment de details niet prijsgeven, die worden opgestuurd. Ik heb de documentatie opgevraagd , ik denk dat we nog deze week u de documentatie kunnen doen toekomen”, maakte Ameerali assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons duidelijk. Gisteren is overigens bekend geworden dat Alcoa in het kader van haar in maart aangekondigde wereldwijde strategie van productiebezuinigingen, afstoten van productie-eenheden, verkoop van activa en saneringen, haar operaties in São Luís in de Braziliaanse staat Maranhão drastisch zal inperken. Medio april zullen 650 werknemers ontslagen worden, tevens zal er een forse reductie plaatsvinden van de plaatselijke aluminiumproductie. De multinational streeft ook naar het afstoten van dochteronderneming Suralco en werkt er naar dat per 1 juli 2015 haar Surinaamse operaties zullen worden overgedragen aan een staatsentiteit. Ook is het de bedoeling dat de Brokopondo-overeenkomst zal worden beëindigd en de Staat de Suralco-operaties zal overnemen, met inbegrip van de mijnactiviteiten, de raffinaderij en de Afobaka waterkrachtcentrale. Alcoa heeft eerder deze maand aangekondigd dat zij haar aluinaarde raffinagecapaciteit bij Suralco zal verminderen met 443.000 m³ ton per jaar. “Het verminderen van de productie van de raffinaderij en de mijnactiviteiten van bekende bauxietreserves, zal een langere levensduur van de operatie mogelijk maken, terwijl wij met de regering van Suriname blijven samenwerken aan de transactie “, verklaarde Bob Wilt, president van Alcoa Global Primary Products, die eraan toevoegde: “We zijn toegewijd om met de regering te werken voor het vinden van de beste oplossing voor de Suralco-faciliteit.” Suralco wordt geconfronteerd met een uitdagende internationale markt, beperkte bauxietreserves en het ontbreken van een lange termijn energie-oplossing. In oktober 2014 zijn de regering en Alcoa een intentieverklaring aangegaan, waarin beide partijen aangeven dat zij een oplossing willen vinden voor de toekomst van deze Suralco-operaties. De besprekingen tussen de partijen hebben geleid tot het besluit van de regering tot behoud van de bauxietindustrie in Suriname. Beide partijen zijn van plan om de onderhandelingen voort te zetten. Na 1 juli 2015 zal Alcoa nog enige jaren haar ondersteuning geven aan de raffinaderij en de waterkrachtcentrale door operationele, technische en commerciële management assistentie. Ook voor het personeel zijn voorzieningen getroffen. Alcoa zal nauw samenwerken met de vakbonden en werknemers om de impact van de vermindering zo miniem mogelijk te maken. De multinational zal `redelijke afvloeiingsregelingen’ aanbieden aan de 700 werknemers die werken in de Paranam raffinaderij en de verwante mijnoperaties. De totale raffinagecapaciteit van Suralco is 2,2 miljoen m³ per jaar, waarvan 876.000 m³ per jaar inactief is.

More
articles