March 30, 2015


Jogi kan de VHP-kar niet trekken


March 30, 2015

De afgelopen jaren, maanden, weken en dagen is de parlementariër van de VHP in Saramacca, de heer Mahinder Jogi, de meest besproken politicus van de VHP. De parlementariër M. Jogi zit vanaf 2000 in het parlement en van het hoofdbestuur krijgt hij weer groen licht om de lijsttrekker van V-7 in Saramacca te worden. Laat mij voorop stellen, dat de VHP’ers in het algemeen en ook de schrijver van dit artikel, niets tegen de mens Jogi heeft. De kiezers van Saramacca hebben de politicus M. Jogi op 25 mei 2010 finaal afgewezen. Een ieder had gedacht dat na zijn zware politieke nederlaag hij zelf zou bedanken en de wacht zou overdragen. In 2010 wilden de kiezers van Saramacca hem niet meer hebben, maar hij heeft de structuren en het hoofdbestuur zover gekregen, dat hij weer gekandideerd werd. Met Jogi verliest de VHP die ene zetel De kiezers van Saramacca hadden gedacht, dat met de komst van de nieuwe voorzitter van de VHP, de nationale leider Chandrikapersad Santokhi er een andere politieke wind zou waaien in Saramacca. Daar de voorzitter van de VHP van huis uit een democraat is, heeft hij zich neergelegd bij het besluit van de meerderheid van het Hoofdbestuur van de VHP. De achterban heeft haar stem laten horen door woord en geschrift, maar het mocht niet baten, Jogi van de lijst te krijgen. De heer Jogi komt op de lijst en de VHP-ers moeten maar op V-7 stemmen. Geluiden hebben mij bereikt, dat de VHP’ers wel op V-7 gaan stemmen, maar niet op de persoon Jogi. De kans is erg groot, dat uit protest de VHP’ers op een van de twee andere kandidaten gaan stemmen. Hoe sterk is de VHP in Saramacca? Zij die geen kaas gegeten hebben van statistiek, komen met zoetsappige verhalen om de kiezers uit te leggen hoe sterk de VHP in Saramacca is. Ten overvloede zal ik weer de sterkte van de VHP in Saramacca presenteren, waardoor u als lezer (vooral de VHP’ers) wat meer achtergrond informaties krijgt. Kijkt u vooral naar de laatste kolom over het stemgedrag van de Hindostaanse kiezers in het district Saramacca. De heer Mahinder Jogi en het meest corrupte hoofdbestuurslid van de VHP (de heer B. Bh.) beweren dat de VHP bijzonder sterk is Saramacca. Meer dan 60% (exact 61.49%) van de Hindostaanse kiezers heeft in 2010 niet op de VHP gestemd. Deze cijfers geven ons stof tot nadenken. De IDOS-peiling van september 2008 had uitgewezen dat andere etnische groepen niet op de VHP stemmen. De VHP is voor het grootste deel afhankelijk van de Hindostaanse kiezers. Het meest corrupte hoofdbestuurslid van de VHP anno 2015 Via de politiek komt men in het politieke machtscentrum en vandaar uit moeten wij ons volledig inzetten om dit land tot grotere hoogte te brengen. In alle heilige geschriften (de Koran, de Bijbel en de Bhagawad Gita) lezen wij dat wij niet moeten stelen, bedriegen en anderen moeten oplichten. Ik moet in alle eerlijkheid doorgeven dat deze bekende kleptomaan B. Bh. niet door de huidige voorzitter Santokhi , maar de vorige voorzitter in het bestuur is opgenomen. Wij zitten in de politieke arena en alle politici die kleptomanische neigingen hebben, moeten zover mogelijk van de politieke structuren gehouden worden. Willen wij deze corrupte regering naar huis sturen, dan moeten wij zelf ons eigen politiek huis (politieke partij) schoon houden. Wij moeten geen kleptomaan in het hoofdbestuur opnemen. Deze kleptomaan B. Bh. heeft honderden Surinamers geld geleend met als onderpand hun percelen (vooral arme Marrons zijn slachtoffers geworden van deze beruchte kleptomaan). Hij is door de vorige regering benoemd tot beleidsadviseur op het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer. Deze kleptomaan heeft het hoogste woord bij vergaderingen en speelt nu een grote moraalridder. Ingezonden: Hardeo Ramadhin

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249