March 30, 2015


DOE houdt meeting te Saramaccapolder


March 30, 2015

De recente DOE-meeting Saramaccapolder werd zondagavond 29 maart gehouden op het Anand Sportveld te Leiding 8a. Met opgewekte muziek werden bezoekers uitgenodigd om plaats te nemen in de gemeenschapszaal. De avond werd geopend met een toespraak van DOE Wanica vrijwilliger, Nandine Singh. De 24-jarige Singh is sinds haar geboorte verlamd, maar dit weerhoudbaar er niet van om actief in de samenleving zijn. Als  enthousiaste DOE- vrijwilli-ger,  heeft Singh de afgelopen twee maanden alle geregistreerde  leden van de DOE- partij in Wanica gebeld of ge-sms’t . Als buurtbewoner deelde zij met het publiek haar persoonlijke ervaringen als rolstoeler, haar wensen zoals goed vervoer, geëgaliseerde paden en aangepast onderwijs voor mensen met een beperking. Zij zou graag willen werken, maar wordt hier vanwege haar beperking al bij voorbaat voor uitgesloten. Een groot probleem is aangepast vervoer en het gebrek aan aangepast werk. Gloria Lie Kwie Sjoe ging in op de DOE-visie dat menselijk kapitaal de grootste rijkdom is van elk land. Meer investeren in goed onderwijs en kinderopvang, is volgens haar een absolute must voor de ontwikkeling van Suriname. Zorg voor het milieu hoort hier ook bij. Mijnbouw en houtkap zijn eindige bronnen en vervuilen en vernietigen hoe dan ook de natuur. DOE pleit daarom voor diversificatie van de economie en het stimuleren van de kleine ondernemers, met name in de landbouw en de toerisme sector. Lie Kwie Sjoe benadrukte dat de DOE-partij de afgelopen 5 jaar ervaring heeft opgedaan in het parlement en de staatsraad en nu ready is voor regeerverantwoordelijkheid. “Iedereen praat over anticorruptie, alle politieke partijen. We zijn echter niet gek. Beide grote politieke blokken, oppositie en coalitie, zijn meerdere jaren aan de macht geweest zonder ooit een anticorruptie wet in te voeren. DOE is de enige partij die met haar een mansfractie de afgelopen 5 jaar in de Assemblee constant gehamerd heeft op eerlijkheid en transparantie. Zelfs een petitie met meer dan 8000 handtekeningen is hiervoor ingediend.” Buurtbewoner Glen Holband, vroeg zijn buurtgenoten van Saramaccapolder om op 25 mei bewust te stemmen, niet alleen met het hart, maar bovenal met het verstand. ”Stem voor echte vooruitgang en ontwikkeling, stem DOE”, aldus Holband. “Transparantie en eerlijkheid, dat wil DOE en wij gaan dat ook doen”, eindigde Kartika Doerdjan de geslaagde DOE-meeting te Saramaccapolder. De avond werd gecombineerd met een voorlichting over gezondheid, verzorgd door Kartika Doerdjan die ook bij enkele moedige vrijwilligers (‘Meten is weten!’) opgewekt de buikomtrek ging meten tot grote hilariteit van het publiek. Dit maakt DOE bekend via een persbericht.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249