March 28, 2015


Producten Staatsolie raffinaderij in juli op de markt


March 28, 2015

De eerste producten van de nieuwe Staatsolie raffinaderij zullen in juli en wellicht zelfs een maand eerder op de markt komen. Op een goed moment zal deze raffinaderij voorzien in 80% van de lokale behoefte van diesel en gasoline. Deze informatie werd deze week door diverse toppers van het parastataal bedrijf gedeeld, tijdens plechtigheden rondom de uitgifte van de tweede obligatielening. Marc Waaldijk, algemeen directeur van Staatsolie, maakte duidelijk dat een goed rendement uit de eerste obligatielening is behaald, het grootste project, het Raffinaderij Expansie Project (REP), is goed op gang gekomen en al gedeeltelijk opgestart en er wordt naar gestreefd  in het derde kwartaal van dit jaar nog voldoende producten op de markt te kunnen brengen. Het REP is complex en vol uitdagingen, maar alle betrokkenen zijn goed uitgerust om het tot een goed einde te brengen. “Ik weet dat u ongeduldig bent om  Staatsolie ultra-low sulfur diesel en gasoline te tanken, hold your horses, we zijn er bijna. Het zal in juli en de volgende maanden  beschikbaar zijn”, verkondigde de bedrijfstopper. Waaldijk, die over vijf weken het stokje overdraagt aan Rudolf Elias, zei voorts, dat na de uitgifte van de eerste obligatielening in 2010, hij had gehoopt dat de periode erna overgegaan zou worden tot de uitgifte van Staatsolie aandelen. Hiertoe is er wel een aanzet gegeven, maar helaas is het niet zover gekomen. Hij is er wel van overtuigd dat de volgende stap in die richting is, want uiteindelijk is Staatsolie in dit opzicht groot genoeg om te kunnen cashen. De financieel-directeur van Staatsolie, Agnes Moensi-Sokowikromo, wees tijdens de presentatie naar diverse aspecten van het investeringsprogramma 2015-2020, en gaf aan dat er naarstig naar olie wordt gezocht in het off shore gebied van ons land. Ze belichtte tevens het on shore en near shore programma 2007 tot heden. Er is in dit kader 2D seismiek verricht op een strook land van 700 kilometer, 169 exploratie – en zogeheten appraisal wells zijn opgezet, 16 productie testputten in werking getreden, 3D seismiek  verricht in Blok 4 over een oppervlakten van 100 vierkante kilometer, 2D seismiek verricht over een gebied van 1500 kilometer in Blok 1-6 en al 272 kilometer rivier seismiek verricht. Veel verwacht Staatolie voorts van de off shore boring die momenteel door Apache, Popokai 1 plaatsvindt in Blok 53. De waterdiepte is 1500 meter en de boordiepte 5500 meter. Er wordt op ongeveer 180 kilometer uit de kust van Suriname thans geboord op 4300 meter boordiepte. Veel perspectieven bieden ook de activiteiten in near shore gebied. Een speciale boormachine die gebouwd is voor het desbetreffend gebied dat minder dan 30 meter diep is,  zal daar naar toe worden gedirigeerd.  De eerste boring vindt binnenkort plaats in een eerste bron van 10 meter waterdiepte en reeds medio april zal de boormachine zijn geïnstalleerd

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249