March 28, 2015


Justitia Pietas Fides MMDCCXXIV


March 28, 2015

– Begrotingsbehandeling. Door middels van ‘algemene beschouwingen’ is de begrotingsbehandeling 2014/’15 in De Nationale Assemblée aangevangen. Meteen vragen over de corruptie die zich heeft voorgedaan, bij het aanschaffen en bouwen van twee bruggen. Bouw en deelfinanciering door Ballast Nedam. Tumult! Ook de bouw van een spoorweg naar het zuiden vanuit Paramaribo, waarbij een twijfelachtig bedrijf betrokken is geraakt, wekt de nodige aandacht in het parlement. Wat is de stand van zaken? Regering moet antwoorden. Propaganda van de NDP zou worden uitgevoerd, door staatsorganen en op kosten van de overheid? Hoe kan dat? Is de NDP niet in staat om de eigen propaganda te betalen? Allemaal vragen en opmerkingen in de assemblée. – Vlaggen. Vanuit vrijwel alle districten het bericht, dat politieke en niet-politieke mensen worden bedreigd met het nodige aan maatschappelijke gevolgen(…), als er niet een ‘paarse vlag’ in de grond op hun perceel of terrein(-en) kan worden geplaatst. Vervelend! Maar ook ‘een zegen’ voor de stemgerechtigden die onder druk worden geplaatst, om op 25 Mei 2015 in het stemhokje het puur eigen en gevrijwaarde ding te doen. Met of zonder GSM-beïnvloeding dan wel een te wraken ‘stemselfie’ gedoe. Stem op wie je wil en uit vrije wil! – Realisatie. Volgens de fractieleider van het Nieuw Front in De Nationale Assemblée, is de realisatiegraad van ministeries en departementen onder de regering Bouterse, bepaald niet uitgestegen boven een 15 / 20 procent. Als naar de realisatiecijfers 2014/’15 van MinJusPol wordt gekeken, kan pas goed worden begrepen, waarom criminaliteit in de Republiek Suriname op onacceptabele wijze progressief prolongeert en hoog is gehouden. – Disco. Het binnenland en de zwakste delen in de samenleving worden op niet aanvaardbare gronden gediscrimineerd, zegt parlementariër Asabina. Meer nog door het zogenaamd ‘sociaal contract’, dat Bouterse de gemeenschappen in 2010 durfde voorhouden. De ervaren hedendaagse uitvloeiselen daarvan liggen daar. De onderdelen uit zogenaamde sociale wetgevingsaanpassingen, werden successievelijk door de parlementariër ontleed, besproken en in geheel afgewezen. – Ere. Paal vindt dat men onverlet van bekender adagium moet uitgaan. Onverkort: “…ere wie ere toekomt…”. Inderdaad, heeft Marlon Oosterling met de zeer beperkte middelen die hem ter beschikking werden gesteld, zich uit de sloffen weten te werken en er alles aan heeft willen doen om schoon drinkwater naar de meest behoeftige Surinamer te stuwen. Ongeacht, welk geloof of politieke kleur die landgenoot aanhing. – Palu. De woordvoerder van Palu in het parlement, wil dat de ‘ingediende staatsbegroting’ van 01 Oktober 2014, nog in het weekeinde voor Pasen 2015 wordt gewijzigd. Misschien kan ook hij aangeven, wat er zo fout of mis ging…, dat er nu zo heftig moet worden gemuteerd/gewijzigd/gecorrigeerd. Of neemt ook Ramnandanlal tegen wil en dank, het overal te horen en waar te nemen ‘cynisme van de straat’ mee naar ‘landsvergaderzaal’? Knap laat als dat de ultieme grondreden is. Want afwijzen van de regering Bouterse en belachelijke realisatiegraad, zijn allemaal niet uit de lucht gebleken. Bepaald niet bij de honderden ondernemers en werkers die hun werkplek moesten sluiten en de straat konden worden opgestuurd. Neem nou het voorbeeld van uitvoerder/bruggenbouwer Ramdjielal en de lijst van Asies Gajadien, waarbij een select gezelschap van eenhonderd ondernemingen, ‘niet is betaald’ en waar de betaalstukken en –documenten, het Ministerie van Financiën –vanuit Openbare Werken– om allerlei redenen nooit/niet hebben bereikt en aangedreven/-wezen corruptie, in het bijzonder ‘daartussenin’ regeert. Alsof ook de districtscommissariaten een uitzondering vormen, om op allerlei wijzen en/of redenen documenten van belanghebbenden wekenlang aan te houden…, totdat? Inderdaad, jawel…! En dan de suppleties die moeten worden voldaan. De levering van goederen en diensten die nog steeds moeten worden betaald. Sommigen wel 12 jaren in anciënniteit. Chaos? ‘Ba suku ba feni, ba sa tjari…!’. Babbelen over problemen met schuldeisers is enkel een methode gebleken, om tijd te winnen en dan de zaak door te schuiven. Hoeveel verheven staatsthesauriers, heeft men sinds 2010 leren kennen? Juist ja! – Panka. Hij ging als een onrustige ‘speedy Gonsales’ met de SLM of KLM op neer naar Europa. Verkondigt nu onbelemmerd door enige gewetensvraagstelling, dat het buitenlandsbeleid ‘pico bello’ is geweest, onder de regering Bouterse? Maar wat is de ‘return of investment’, van al dat oeverloze en onophoudelijke vliegen over continenten en oceanen door overheidsambtenaren? Nul komma nul! Want wat particulieren veel voordeliger zouden kunnen of mogen doen/bereiken, wordt in corruptiegevoelige transacties ‘state to state’, door middel van leningen ingevoerd. ‘What is in it for you and what is in it for me…?’. Het binnenhalen van corrupte uitvoerders, is daarbij troef gebleken. Uitvoerders die zich aan geen enkel letter van de Surinaamse regelgeving wilden en/of wisten te houden. ‘Return on investment?’. Inderdaad, allemaal schuldenlasten vergrotingen. Wat deden al die ambassades eigenlijk? Behalve dan delegaties, met imposanter limousines laten afhalen. ‘Obiang/Obama styling, so bun?’. “Folie de grandeur!”. Wat deed Harvey als eeuwigdurend voorbeeldverschijnsel in Parijs? ‘Yere no!’. Over Roseval in Johannesburg, kan maar beter helemaal gezwegen worden. Titel voor een boekje: “Fantasia do Para…, con Panka”. – Ethanol. Men heeft er maar weinig bij stilgestaan. Het Ethanol Project in Nickerie is ‘gekilled’ en de terreinen zijn onder de hoede van een bekender Zuid-Afrikaan verdisconteerd. Iemand die al eerder met Wageningen aan het stoeien was of in de richting van South Drain ‘dinges’ deed. Wat…, mag intussen Joost of Rachied wel weten. Want de ‘Moms’ die weet toch al alles, dat het westen uiteindelijk zal voortbrengen. Ook de uitslag van 25 Mei 2015. Zie de rijstsector in Maart 2015. . – Laster. Kort en zakelijk wordt bekendgemaakt aan alle politieke vijanden, dat de VHP geen boodschap heeft aan de lastercampagne richting Mahinder Jogi. Men ligt bij de oranjerode entiteit niet langer wakker van lastercampagnes, ingegeven door de anonieme angsthazen aan andere zijde van het Saramacca-kanaal. Elo! – Manifestatie. Nog voordat alle brieven bij ‘geestelijk leiders’ zijn aangekomen of aangeleverd, is men al driftig bezig een aan te roepen manifestatie op ‘Tweede Paasdag’ te bagatelliseren. Politiek of diep religieus? – NPS. Op de zondagmorgen zal traditioneel de kandidaatstelling bekend worden gemaakt, tijdens een speciaal verkiezingscongres van onder meer de NPS. Daarbij mag ongetwijfeld wel rekening worden gehouden met de profielen en maatschappelijk aanvaardbaarder fatsoensgedragingen van kandidaten…, zodat straks bij het aanbrengen/-bieden van geloofsbrieven –na vol vertrouwen te zijn verkozen op 25 Mei 2015– zich geen ongewenste/ongenode, tevens aanvullende verrassingen hoeven manifesteren. Liever dan niet in de vrije pers, in aanverwante publiciteitsmedia en meervoudig ook liever niet, binnen kritischer onderdelen van deze verwachtingsvolle samenleving. – Steekt. Niet alleen de weldenkende burger, maar ook de volksvertegenwoordiging viel over het feit, dat een ‘cactus- cq. lotusvereniging’ zich geroepen voelt om de Waterkant tussen Keizerstraat en ‘God knows where’ te gaan bezetten. 25 Mei 2015. – ‘According to the law’. Daar komt nog bij…, het fenomeen wetinterpretatie. Had men dat allemaal richtig gedaan, kan de samenleving er zakelijk van op aan, dat er behalve de drie uitgesloten partijklavieren er veel meer zouden kunnen worden afgewezen. Alleen al de verplichte opgave(-n), van het rechtsgeldige aan ‘financieel partijvermogen’, werd weinig creatief de hand mee gelicht. Laat staan andere zaakjes. – Antwoord? Een bericht geeft aan, dat de regering –op de maandag in eerste termijn– zal antwoorden, op: – vragen, opmerkingen, voorstellen, mutatie-ingrepen. Men is en blijft benieuwd hoe de familie eruit komt en mag overleven. – Alesie. De chaos in de rijstsector wordt met de dag groter. Doodkisten worden rondgedragen. Wat een land! – JOJO. Is het goed begrepen dat een aantal NDP-ers oom Tjallie zien als een jojo of circusclown? Een bericht meldt op de zaterdagmorgen, dat een aantal NDP-ers smeekbeden aanheffen om Tjallie weer in een paarse lap te wikkelen. Ook nadat hij heeft laten weten, dat ze van een brug moeten springen? ‘Elo, get serious…!’. – Somo. In de vergaderzaal van De Nationale Assemblée, gaf Somohardjo een niet onwerkbare en/of onwerkelijke analyse van wie men ‘wel’ en wie men ‘niet’ terug zal zien/vinden na 25 Mei 2015. Sommigen uit eigen keuze, weg te blijven en weer andere omdat ze gewoonweg niet gekozen zullen worden. Maakte de mensen er niet minder nerveus op. Ook bedankte Somo een aantal parlementsleden die hij als ‘goede medewerkers’ heeft gekend. In oppositie en in coalitie. ‘Summa Somarum…, de analyticus’. Hij zat er niet ver naast, deze kleurrijke, ‘…man met de rode jas…!’ . Als een roemruchte MacArthur, zowat 70 jaar geleden, verklaarde ”El Somo” : “I shall return…!”. http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_MacArthur https://www.youtube.com/watch?v=NEbwuehH35I https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100209203352AAVNp1f https://www.youtube.com/watch?v=JioaYKzNzeg – Icoon. Voor wie in Nederland studeerde in de jaren 60/70/80, was hij op de zondagavond een speciale gewaarwording, in tropische en spitsvondig verbale verpakking. Hij is er echter sinds vrijdag niet meer! De Nederlandse voetbalcommentator Hugo Walker is vrijdagochtend op 81-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn vroegere werkgever NOS bevestigd. Walker was een van de belangrijkste stemgeluiden van Studio Sport aan het eind van de vorige eeuw. De commentator is onder andere bekend van zijn roep “Komt dat schot”. Maar ook “keepertje, keepertje” en “goed schot, dito redding” waren bekende uitspraken van Walker. De Amsterdammer werd eind jaren zestig sportverslaggever bij Sport in Beeld, de voorloper van Studio Sport. In 2000 stopte hij, omdat hij ontevreden was over zijn rol bij het EK voetbal in Nederland en België dat jaar. Walker was bovendien een oprichter van het reclamevakblad Adformatie. Oud-collega Kees Jansma noemt Walker een legende. “Hij was een man van originele uitspraken, die nog steeds voortleven. Hij had een originele woordkeus, een origineel geluid, hij was een liefhebber van het spel en uitte dat in korte, krachtige termen. Als een commentator jaren na zijn laatste werk voortleeft, heeft hij iets achtergelaten. Hoe mensen nu reageren, dat zegt genoeg”. Ajax betreurt het overlijden van de legendarische commentator en wenst zijn nabestaanden veel sterkte, zo laat de Amsterdamse club weten op de website. Walker voetbalde en honkbalde vroeger bij Ajax. http://m.telegraaf.nl/telesport/article/23858081/hugo-walker-overleden-2 https://i.ytimg.com/vi/Q-Fh-V-EMz4/hqdefault.jpg http://www.vi.nl/web/nieuws/voormalig-commentator-hugo-walker-overleden.htm?channel=phone – Twijfels…? Franse onderzoekers houden er nog altijd rekening mee dat het toestel van Germanwings door een technisch mankement in de Franse Alpen is neergestort. Jean-Pierre Michel, de leider van het onderzoeksteam, zei zaterdag tegen de Franse zender BFMTV dat die mogelijkheid niet kan worden uitgesloten, zolang er nog technische details over het verloop van de vlucht ontbreken. Het meest waarschijnlijk is dat de Duitse copiloot Andreas Lubitz het toestel met opzet heeft laten neerstorten. Hij liet de gezagvoerder, die de cockpit even had verlaten, niet meer naar binnen en zette een fatale daling in. Bij de crash in de Franse Alpen kwamen alle 150 inzittenden om het leven. Justitia Pietas Fides MMDCCXXIV

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249