VSB hekelt laksheid regering jegens bedrijfsleven

Date

Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB),  is gisteravond bij de presentatie van het  VSB-manifest ‘De weg naar duurzame ontwikkeling’, niet mals geweest in het verwoorden van de kritieken van zijn belangenorganisatie jegens de overheid.  Welzijn stelde, dat diverse leden van het bedrijfsleven zich absoluut niet terug kunnen vinden in de terechtwijzigingen die vicepresident Robert Ameerali onlangs richting de ondernemers uitte, die  naar zeggen van de VSB-voorman als zeer onaangenaam werden ervaren. Hij wees erop, dat vanuit de VSB concrete acties zijn ondernomen richting de overheid, echter kreeg het bedrijfsleven steevast nul op het rekest. Welzijn gaf met betrekking tot de toerismesector het verwijt, dat er via de vicepresident en de TCT-minister herhaaldelijk geprobeerd is minimaal overleg gedaan te krijgen,zodat de beleidsdoelen van de regering op het stuk van toerisme zouden kunnen worden ondersteund. “Er is  nul, niets, nada bereikt! Toerisme is geïdentificeerd als een van de potentiële groeisectoren, ga even na wat er op dat stuk gedaan is”, foeterde Welzijn. Naar zijn zeggen, heeft de overheid ook gefaald in de bouw – en constructiesector, als in beschouwing wordt genomen de vele  overheidsachterstanden in betaling van aannemers  en leveranciers, die al maanden, zelfs  jaren, wachten op hun geld en feitelijk noodgedwongen de overheid financieren.  Er zou voorts nog veel gedaan moeten worden aan de manco’s in de sociale wetten die voorzien in een minimumloonstelsel, algemene ziektekostendekking en pensioenfonds. Met name allerhande boetes en sancties die als een zwaard van Damocles boven de werkgevers hangen, zijn een doorn in het oog van het bedrijfsleven. Ook in haar nieuwe manifest, wijst de VSB op zaken die al jaren wachten op realisatie. De bedrijvenvereniging dringt bijvoorbeeld aan op het installeren van een Sociaal Economische Raad en stelt daaraan mee te willen werken. Voorts wenst de VSB actief te participeren in raden, commissies en andere overlegstructuren. Het VSB-manifest beoogt onder meer om politieke partijen met het oog op de aanstaande verkiezingen te informeren over de wensen en grieven van het bedrijfsleven. Het document is uitgekomen in het kader van het 65-jarig bestaan van de VSB, het jubileumprogramma wordt morgenavond in TBL Cinemas vervolgd met de uitreiking van een award aan een maatschappelijk verantwoorde onderneming, verder zal er zaterdagavond in Hotel Krasnapols-ky een receptie en een mini-exposure zijn van lidbedrijven.

More
articles