Meer verkiezingsinfo voor slechthorenden

Date

“Dit verkiezingsjaar wordt er meer aandacht besteed aan verkiezingsinformatie voor slechthorenden en doven in vergelijking met de voorgaande verkiezingsjaren”, zegt adviseur Rosita Etnel van de Kenndy Stichting in een vraaggesprek met De West. Dit jaar gaan in totaal 500 mensen met een auditieve beperking uit zowel Paramaribo als de districten en het binnenland, naar de stembus om hun stem uit te brengen. De Stichting Suriname Doven Belangen (Sudobe) onder leiding van de voorzitter Henk Kimpoel, doet er alles aan dat de verkieizingsinfo de slechthorenden/doven zowel in het binnenland als in andere delen van het land, kan bereiken.

“Vanaf januari heeft de stichting frequenter bijeenkomsten om deze doelgroep te informeren over alle ontwikkelingen betreffende 25 mei, de stemdag”, zegt Etnel. Ook de informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) die via de verschillende televisiestations wordt vertoond, wordt vertaald in de gebarentaal. Afgelopen zaterdag mochten de personen met een auditieve beperking inzage hebben in de kiezerslijsten om na te gaan of ze erop voorkomen. Hoewel de sluiting betreffende inzage van de kiezerslijsten op 15 maart was, heef het ministerie van BiZa een uitzondering gemaakt nadat de Sudobe een verzoek hiervoor heeft ingediend bij het ministerie.
Zaterdag aanstaande is er een mobiel unit van de afdeling Identiteiten van het ministerie van Binnenlandse Zaken aanwezig bij de Kennedy Stichting, alwaar personen met een auditieve of een visuele beperking toch in de geleigenheid gesteld zullen worden om een identiteitskaart te maken. Op 12 maart jongstleden is tijdens een ontmoeting met de directeur van BiZa, Adjaykoemar Moensi, door De Nationale Stichting Blindenzorg Suriname, Sudobe en de Stichting Care 4 U aandacht gevraagd om deze doelgroepen ook mee te nemen in het verkiezingsproces, dit meldt de Commissie Voorlichting Verkiezingen 2015.

door Melissa Achthoven

More
articles