Paal biedt boekwerk aan

Date

Assembleelid, tevens deskundige op het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Anton Paal, heeft vandaag een boekwerk aangeboden aan minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken. Met dit initiatief wil Paal voor het nageslacht een stukje informatie achterlaten. Het gaat om de handleiding ‘Burgerlijke Stand’.
“Het betreft de enige vastlegging hieromtrent”, benadrukt Paal. Hij zou het jammer vinden als niets bewaard wordt. Het is de herziene druk, de eerste exemplaren kwamen in 2009 uit. Extra feestelijk in dit kader is het dat Paal vandaag zijn 66ste verjaardag viert en dit boekwerk als cadeau aan het nageslacht en het personeel van het CBB aanbiedt. De gemeenschap heeft er baat bij dat feiten, zoals geboorten, erkenningen, huwelijken, echtscheidingen, op een behoorlijke wijze worden vastgelegd. Hierdoor kan de burgerlijke en persoonlijke staat van elke burger, indien en waar nodig, middels een deugdelijk bewijs worden aangetoond. In deze uitgave wordt ten eerste getracht om de regels die de handelingen van de ambtenaar van de burgerlijke stand beheersen weer te geven en ten tweede de diverse modellen van akten van de burgerlijke stand toe te lichten. Minister Leilis toonde zich erkentelijk met de uitgave van Paal.

More
articles