March 23, 2015


PVP niet in verkiezing


March 23, 2015

De Progressief Verheffende Partij (PVP), heeft zich de afgelopen week niet ingeschreven bij het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) en doet derhalve niet mee aan de verkiezingen van 25 mei aanstaande. De in-schrijvingsperiode is zaterdag geëxpireerd. PVP-voorzitter Roy Bikharie, schrijft in een persbericht dat de partij heeft gekozen om niet mee te doen aan de oneerlijkheid bij het verzamelen van zogenaamde partijleden! (Het is publiek geheim dat partijen zonder afstemming duizenden namen van mensen op hun lijsten opbrengen als leden … redactie De West) De PVP schrijft: “Ondanks de PVP vanwege onvoldoende belangstelling zich niet heeft kunnen inschrijven bij het Centraal Hoofd Stembureau (CHS), kan zij met tevredenheid terugblikken op de wijze waarop inhoud en betekenis zijn gegeven aan haar motto: Eerst het Volk, dan de Rest.” Enkele speerpunten van de PVP zijn: * een waardevast minimumloon * een waardevaste AOV * en vrije geneeskundige behandeling (zodat duurzame ontwikkeling voor een ieder mo-gelijk wordt, zijn namelijk door de regerende partijen vertaald in sociale wetten. Dit is een belangrijke stap in de goede richting. Andere minstens even belangrijke speerpunten zijn helaas nog niet aan de orde geweest. Bij-voorbeeld: – Waardevaste kinderbijslag en werkloosheidsuitkering. – Optimale zorg voor weeskinderen, gehandicapten en gevangenen. – Het maken van het DNA-lidmaatschap tot een fulltime baan. Door het vertrappen van de trias politica of de spreiding der machten, worden fundamentele controle en correctie mechanismen ontbeerd en kan corruptie on-gestraft welig tieren. Vandaar dat driekwart van de kiezers het gevoel heeft dat corruptie niet te bestrijden valt. – De gewenste afzettingsprocedure voor de president en vicepresident blijft dan ook uit. – De rekenkamer krijgt daarom ook geen indirecte vervolgingsbevoegdheid. – De afwezigheid van de veelbesproken instelling van een ombudsman liegt er niet om. – Het niet rechtstreeks kiezen van districtscommissarissen moet machtsconcentratie handhaven met alle nadelige gevolgen die daaruit voortkomen. – Het feit dat de overheid nog steeds concurreert met de private sector om als stemvee te dienen, is niet bevorderlijk voor de werkgelegenheid gebleken. Dit heeft geleid tot een log ambtenarenapparaat, waarin ongeveer 70 procent van de beroepsbevolking zit. Het aanvaardbare percentage van tussen de 8 en 12 procent geeft aan hoe slecht Suriname er in economisch opzicht voor staat. De PVP zal zich met alle haar ten dienste staande rechtmatige middelen, blijven beijveren om al deze zaken alsnog gerealiseerd te krijgen. Tenslotte dankt de PVP alle leden en sympathisanten voor hun morele ondersteuning en hoopt zij dat deze ondersteuning zich zal uitbreiden in het belang van land en volk.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249