March 23, 2015


Justitia Pietas Fides MMDCCXIX


March 23, 2015

– Argentinië. In Argentinië zijn een aantal ‘geheime plekken’ ontdekt die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werden ingericht om Duitsers onder te brengen die de oorlog mogelijk zouden overleven. Zinloos want ze kwamen toch bij duizenden voor en ver na 1945 naar het “veilige land”. Juan Peron heeft die Germaanse gabbers op allerlei wijzen weten te faciliteren. http://time.com/3753829/argentina-nazi-history-teu-cuare-world-war-ii/?xid=newsletter-brief http://www.clarin.com/sociedad/refugio-nazis-Misiones_0_1325267517.html Additioneel recenter informatie: ‘De locatie Misiones in Noord Argentinië, is ook destijds in de zestiende eeuw het bolwerk geweest van de jezuïeten. http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezu%C3%AFeten Zij moesten het land uiteindelijk verlaten. Te bedreigend voor de toenmalige machthebbers. Argentinië heeft boter op het hoofd. Juan Peron was een fanatieke aanhanger van Mussolini. Defensie attaché tijdens het regiem van ‘El Duce’ in Rome en hij bracht het fascisme naar Argentinië, aangebonden met het bekender ‘cliëntelisme’. ‘Het peronisme heeft het land kapot gemaakt, terwijl aan het begin van de twintigste eeuw “Argentina” tot de vijf rijkste landen van de wereld behoorde’.http://en.wikipedia.org/wiki/Duce http://en.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini http://www.custermen.com/ItalyWW2/ILDUCE/Mussolini.htm http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/mussolini_benito.shtml – Curaçao. Over missies en missionarissen gesproken. Een missionaris is ‘een geestelijke’ die naar andere volkeren trekt en die ‘vol goede verwachting’ tot ‘zijn godsdienst’ te beke-ren. In het afgelopen weekeinde werd er door de ‘Evangelische Omroep’ in Nederland een documentaire uitgezonden, waarbij onderzoeksjournalisten vrijwel vergeefs trachtten, de ‘doofpot van misbruik’ in de RK-kerk op Curaçao om te draaien en te ledigen. “Misbruik in de Missie…”. ‘Pedro is dertien als in 1955 zijn droom in vervulling gaat. Hij wil al van jongs af aan missionaris worden en het is zijn familie gelukt geld in te zamelen voor het dure priesteronderwijs op Curaçao. Pedro gaat naar het juvenaat, de jeugdopleiding van de Dominicanen, in Willemstad. De droom van Pedro wordt ruw verstoord, als een Nederlandse priester op het juvenaat ‘s nachts bij Pedro op zijn kamer komt. Meerdere keren wordt Pedro door pater Dominicus misbruikt. Na een half jaar verlaat Pedro gedesillusioneerd het juvenaat. Pedro is niet het enige slachtoffer van een Nederlandse missionaris. In de vorige eeuw was Nederland één van de grootste missielanden ter wereld. Op het hoogtepunt –in 1963– werkten er 8866 Nederlandse geestelijken in het buitenland. Toch is er nooit onderzoek gedaan naar seksueel misbruik door Nederlandse missionarissen. Verslaggever Nanette Zonnenberg onderzoekt tientallen zaken en spreekt daders en slachtoffers in “Dit is de Dag Onderzoek”. Nu Suriname nog. Waarbinnen kronkelgeesten meer dan tot traditioneel wasdom kwamen en wisten te overleven. Dogma’s aanhingen/-baden/-bidden die tot groot verderf leidden, binnen een Godgegeven land. ‘God-given country’. Wat vroeg die gedreven journalist in 2010? Oh ja. “…heeft God Suriname verlaten…?”. Hopelijk nog net niet. Moet ‘ge’ zich een getrouw wereldbeeld, via Google vormen? Nou…, vooruit dan: http://www.google.sr/search?q=missionaris&rlz=1C2SKPL_enSR411&biw=1280&bih=705&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1CYQVYiwAsLXgwS50oC4Dw&sqi=2&ved=0CCwQsAQ&dpr=1 https://www.eo.nl/ditisdedag/onderzoek/aflevering-detail/dit-is-de-dag-20150321t211500/ http://www.npo.nl/dit-is-de-dag/21-03-2015/VPWON_1235900 – Carnavaleske ‘dyugu dyugu’. Vijf en twintig. Niet minder dan vijf en twintig politieke organisaties, hebben zich geregistreerd voor deelname aan de algemene en geheime verkiezingen, stellig op 25 Mei 2015 te houden in de Republiek Suriname. Een belachelijk aantal, tenzij wettige en gewettigde afkeuringen van voornoemde registraties…, ook in beroep mochten plaatshebben. Vijfentwintig te wettigen, gewettigde en knap boombasten zaken, welke op termijn niet alleen nog meer mogen leiden tot politieke armoede en verstarring, maar uiteindelijk op bepaald niet aan te wenden ‘uitglijpartijen’ die een duurzame ontwikkeling, ogenblikkelijk in de weg zullen staan. Bouva vindt ondertussen, dat het van politieke onkunde getuigt, als ‘de’ opposanten van een NDP zich blindstaren op de figuur van Bouterse? Een website leest: ‘Bundeling tegen Bouterse is absolute zwakte oppositie’. Het kan ook zo worden…, de mensen uit 2012 –in amnestieprotest bijeen– die op aangegeven moment constateerden, dat Bouva kleurenblind was geraakt, toen hij enkel en alleen maar burgers van de Republiek Suriname zag…, welke volgens ‘de wet van kokerfocus en verduistering’ niet meer op hem bleken te lijken. Helaas blijkt Ao. 2015 ook nog, dat Bouva en zijn maatje Panka, het licht van het ‘goede’ bepaald niet hebben kunnen vinden, ontwaren of waarnemen. Het ‘licht van bevrijding…’, wat op 25 November 1987 heel even mocht schijnen. Maar door de onvermogende en meer lafhartige, zeer snel –na directe bedreiging vanuit Paramaribo-Noord– werd gedoofd en een duurzamer ontwikkeling voor Sranan in de weg stond. Kortom, buiten de deur sloot. Lees ook ‘Kerstcoup 1990’. “Let a faya, neks no fout…”. Inmiddels, te boek gezet en beschreven als meest ‘aftandse kretologie’. Niet meer en niets minder, aan enig beschaafder ontwikkeling(-en) bij te kunnen dragen. – Dansi. ‘Luku fa a boi e dansi, ai dansi na patja patja patjanga…’. Elo! Met videolink: www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/28181 – Goed. Wie praat over stigmatisering van de ‘volkswijk Flora’, na vijf jaar van zogenaamde machtsuitoefening? Alleen geoefende “awari domri’s”, kunnen dat meer dan goed uitkramen. Uitstekende kwaliteiten van bedrog, daartoe volwaardig ingericht. Hoe goed de NDP en hun ‘plus’, het mechanisch in een geërodeerde coalitie deden? Zes maanden geleden, werd de ‘staatsbegroting’ ingediend. Tot op de dag van heden, 23 Maart 2015, zijn er geen algemene beschouwingen, noch begrotingsdebatten gehouden. “Nothin’ doin’ corporations…”. Maar dat wil wel weer aan de staatsmacht terugkomen. Als voorproefje, begint men zichzelf te Flora de hemel in te prijzen en is ook genegen om de ontslagen Abrahams met lofliederen te bezingen, te bewieroken en cadeautjes en/of awards aan te bieden. Het land geraakt nog meer in de war…, als men de opmerkelijk goed gevoede jongen van de Koendersschool, ‘de hemel’ inprijst, als: ‘…de man van de meest waarheidsgetrouwe berichtgevingen…’. ‘Troubadour van het ontluisterende aan kwaad…’, kreeg dus ook een award. Joe Goebbels ten tijde van de begin jaren veertig, vanzelfsprekend ook tussen al die zwarthemden. – Structuur. Volgens bericht heeft de achterban van de VHP in Nickerie gevraagd, aan een toegezonden delegatie, om in goed overleg enige wijziging aan te brengen in de kandidatenlijst op DNA – niveau. Men moet zich daarover in hoofdbesturenverband nog uitspreken. In Paramaribo lijkt de kandidatenlijst, evenals die in Wanica –met Santokhi als lijstaanvoerder– solide te zijn samengesteld. Met groot genoegen…, werd de kandidatuur van ethicus en medicus Dew Sharman ingewacht en voor Paramaribo gehonoreerd. http://www.google.sr/?gws_rd=cr&ei=AToQVdmtF8X9yQTUr4CQBw#q=dew+sharman+suriname http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/28195 – NPS. Een ochtendblad kopt op de maandagmorgen, dat Noreen Cheung ambities heeft om voor het lidmaatschap in De Nationale Assemblée –in naam van de NPS– gekandideerd te worden? Echt niet voldoende vet. De geschiedenis leert…, dat als de naam van een kandidaat in een NPS-configuratie voortijdig valt…, deze verschijning ‘in politicis’ meteen wordt geëlimineerd. Of dat de bedoeling was/is…, mag de basisvraag wel weer genoegzaam wezen. Twee dinges, in deze…, hor! En dus de NPS-ers die allang naar een kandidatuur op enig niveau uitkeken/-kijken? En overige mensdeelnemende van V7…, dan? Men moet niet met onmogelijke zaken komen en die ook nog provocatief publiceren. Heeft men dan niet geleerd van Hooghart zijn partijlijder’s geschiedenis? Dat wordt ook iets leuks bij de NDP, als de mensen daar zich intern tegen die man gaan verzetten. Hij is daar puur op basis van zijn vertrouwensband met Bouterse binnengedrongen. Dus valt en staat Hooghart, ook met en in die liefdesrelatie. Linke soep. Ook als je ‘overnight’, je eigen gecreëerde partij ‘links’ laat liggen. Wat een leuke vent toch…, die Hooghart. – Duidelijk. De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), tevens juridisch oog en oor van de Suralco/Alcoa in Suriname, gaf in het programma ‘Welingelichte Kringen’ van radio ABC op zondagmiddag jl. aan, dat er overleg is tussen de ALCOA en de Staat Suriname. Meer is er nog steeds niet! Er zijn geen besluiten genomen, omdat men absoluut nog niet tot die doel- en puntstellingen is gekomen of ge0raakt. Over de Afobakkadam en de daaraan verbonden ‘Hydro Krachtcentrale’ is nog niet eens gesproken, in het bedoelde en voortgaande overleg. Duidelijke zaak! Er worden dus allerlei verhaaltjes gedistribueerd en opgelaten die meer met bekender politiek geïmpregneerde luchtballonnen gelijkenis vertonen. Volgens Welzijn is de Brokopondo Overeenkomst, na langdurige, noeste en moeizame inspanningen tot stand gekomen. De documenten liggen daar! Net zo zal door een hoog college, minstens bij Wet en inzet van volksvertegenwoordigende lichamen, eveneens vergelijkbaar met het ge-/doorlopen traject –in de jaren vijftig van de vorige eeuw– moeten worden gewerkt. Concluderend aan deze zijde, dat men geen ‘overnight’ en politiek beladen zaakjes zal dulden, bij en/of rond de legitieme Amerikaanse bezittingen en eigendommen in de Republiek Suriname. De nieuwe ‘entiteiten’ en de daarvoor te verwekken of opgewekte gedachtengang, geheel ten spijt. ‘Step by step…, and more to watch your marginal steps!’. “A tan so!”. – Republikein. Met een eenvoudige ‘tweet’ was de Republikeinse senator Ted Cruz uit Texas, de eerste die zich officieel kandidaat stelde voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Als zoon van een Cubaanse immigrant zou hij de eerste presi-dent kunnen worden, met een Latijns-Amerikaanse achtergrond. Maar zover is het nog lang niet. Wie gaan zich mogelijk nog meer kandidaat stellen? Jeb Bush? Bij de Republikeinse voorverkiezingen zal hij naar verwachting concurrentie krijgen van Jeb Bush, de jongere broer van George W. en de zoon van George sr. In december zette Jeb op Facebook, dat hij “…de mogelijkheid onderzoekt…” of hij president van de VS moet worden. Bush was tussen 1999 en 2007 gouverneur van de staat Florida, meestal één van de sleutelstaten bij de verkiezingen. Bush behoort tot de gematigde Republikeinen. Op de CPAC, de jaarlijkse bijeenkomst voor Republikeinen in Washington in februari 2015, probeerde hij de meer conservatieve vleugel voor zich te winnen. Die zal hij hard nodig hebben, als hij de voorverkiezingen wil winnen. Maar zijn toespraak werd gemengd ontvangen. Sommige aanwezigen verlieten zelfs de zaal. Hillary Clinton? Bij de Democraten kijkt iedereen naar Hillary Clinton. Zij was jarenlang minister van Buitenlandse Zaken onder president Obama. Daarvoor was ze acht jaar lang senator voor New York. In 2008 nam ze het in de voorverkiezingen op tegen Obama en verloor. Obama zei vorig jaar, dat hij haar nu ziet als een geschikte kandidaat om hem op te volgen als president van de USA. De vrouw van oud-president Bill Clinton, lag de afgelopen maanden onder vuur vanwege haar e-mailgebruik/-verkeer. In 2012 kwam naar buiten, dat ze zakelijke E-mails verstuurd had via haar eigen server en niet via haar overheidsaccount. Zo ontstond de indruk, dat ze zelf wilde bepalen welke berichten in de overheidsarchieven terecht zouden komen en welke niet. Dit jaar maakte ze bekend alle mails die ze vanaf haar privé-adres verstuurde, openbaar te zullen maken. Maar een deel daarvan zou al zijn gewist. Volgers van de Amerikaanse politiek, verwachten ook een poging van Rand Paul. Sinds 2011 zit de Republikein in de Senaat namens de staat Kentucky. Paul’s achterban bestaat vooral uit jongeren. Op de CPAC, waar Bush werd weggehoond, werd Paul verkozen tot ‘beste spreker’. Sinds vorig jaar, is hij lid van de Tea Party-beweging. Een beweging die zich verzet tegen het belastingsysteem en te hoge overheidsuitgaven. Ook Paul komt uit een politiek nest. Zijn vader Ron Paul zat jaren in het Huis van Afgevaardigden, namens de staat Texas. In 2012 probeerde hij presidentskandidaat te worden, maar legde het af tegen onder meer de kapitaalkrachtige Mitt Romney. – Freedom. Een Amerikaanse vrouw uit Arizona die al sinds 1990 in de gevangenis zat voor de moord op haar 4-jarige zoon, is maandag vrijgesproken. De vrouw, Debra Jean Milke, werd in 1990 veroordeeld tot de doodstraf voor betrokkenheid bij de moord op haar zoontje. De jongen zou de kerstman gaan bezoeken in een winkelcentrum, maar werd door twee mannen meegenomen en in de woestijn bij Phoenix doodgeschoten. Milke zou haar zoon hebben laten doden omdat ze niet wilde dat hij bij zijn vader zou wonen. Een ge-rechtshof kwam tot de conclusie dat aanklagers wisten dat een van de betrokken onderzoekers in het verleden fouten had gemaakt, maar dat zij die informatie achterhielden. De veroordeling van Milke was, zo bepaalde het hof, geheel gebaseerd op een verklaring die zij had afgegeven aan de inmiddels omstreden onderzoeker. Milke heeft altijd ontkend een verklaring af te hebben gelegd. De twee mannen die ook werden veroordeeld voor de moord, hebben nooit een belastende verklaring tegen Milke afgelegd. – ‘Moccro war’. Schietpartij Amsterdam. De twee motoragenten die na de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012 onder vuur werden genomen door de vluchtende daders, hebben doodsangsten uitgestaan. Dat bleek maandag bij de rechtbank in Amsterdam waar drie verdachten van de wilde schietpartij terecht staan. Een van de agenten stond volgens zijn verklaring te wachten met zwaailichten aan toen de Audi RS4 van de daders naderde over de Haarlemmerweg. Die minderde vaart bij een kruising, waarna de agent zag dat het achterraam naar beneden ging. Daaruit kwam de loop van een geweer naar buiten. Het volgende moment klonken er schoten. De agent liet zich met zijn motor vallen. Videobeeld link: http://www.nu.nl/binnenland/4016790/motoragenten-stonden-doodsangsten-liquidaties-staatsliedenbuurt.html Justitia Pietas Fides MMDCCXIX

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249