March 23, 2015


Conform statuten had Amoida volmacht


March 23, 2015

Hoewel het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) aangeeft, dat de registratie voor deelname aan de verkiezingen conform de gestelde voorwaarden goed is gegaan, blijkt dat er toch strubbelingen zijn geweest, betreffende de volmacht die personen hebben om een partij te registreren. Dit blijkt uit de registratie afgelopen zaterdag, 21 maart, van de politieke partij Baasa. De Baasa-voorzitter, Nicolaas Priesierie, is het er niet mee eens dat het partijraadslid, Peter Amoida, de partij heeft geregistreerd, terwijl Priesierie de verkiezingen wilde ingaan onder vleugels van de NDP. Dit bracht onduidelijkheden tussen het bestuur en de partijraad. In een verklaring naar de pers toe, gaf Amoida aan dat de inschrijving is gedaan conform de statuten. Tevens verduidelijkt hij dat de Partijraad het hoogste orgaan is binnen de partij Baasa. De meerderheid van de partijraad heeft aangegeven, dat Baasa zelfstandig de verkiezingen ingaat. Echter heeft Priesierie aangegeven vandaag te zullen protesteren bij het CHS. Het CHS, dat volgens de verkiezingswetten werkt, wacht af tot na de dagen van inzage, dan zullen deze zaken verder bekend worden gemaakt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft reeds bekend gemaakt, dat vanaf vandaag tot en met woensdag 25 maart het CHS is opengesteld voor inzage van de afgelopen registratie van 16 tot en met 21 maart voor deelname aan de verkiezingen. Echter heeft het CHS aangegeven, dat nog geen enkele belanghebbende een bewaar heeft aangetekend tegen de registratie van een andere partij. Op 27 maart neemt het CHS een beslissing met betrekking tot de registratie van de partijen. Binnen twee dagen na ontvangst van de beslissing van het CHS, hebben politieke organisaties de mogelijkheid om administratief beroep aan te tekenen bij de President van de Republiek Suriname. Dan worden de politieke partijen/combinaties door het CHS in samenwerking met de deurwaarder geïnformeerd of zij wel of niet mogen deelnemen aan de komende verkiezingen door Kimberley Fraser

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249