Betere bewustwording van water

Date

Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), heeft vandaag de Waterweek gelanceerd op zijn kabinet. Elk jaar wordt er op 22 maart wereldwijd Waterdag gevierd. Drie jaren geleden is de Waterweek ingesteld door de commissie Water Coöperatie van het ministerie van NH. De commissie wilde niet één dag, maar een langere periode om aandacht te besteden aan de bewustwording van watergebruik. De viering van de Waterdag werd daarom uitgebreid naar ‘Waterweek’. Het internationale thema van de Wereld Waterdag is: ‘Water, een duurzame ontwikkeling’. Het thema waarmee de commissie is gekomen is: ‘Tek furantwortu gi watra fu tamara’ (Laten wij zorgen voor het water van morgen). De Waterweek is gisteren, zondag 22 maart, begonnen en duurt tot en met zaterdag 28 maart. De commissie, waarvan Chiquita Resomardono de voorzitter is, vraagt namens de gemeenschap aandacht voor het onderwerp ‘water’. Water is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van NH, maar NH kan deze verantwoordelijkheid niet alleen dragen, de gemeenschap zal ook haar bijdrage moeten leveren. Veel Surinamers zijn niet bekend, of hebben geen idee van wat water betekent, behalve dan dat het bijvoorbeeld wordt gebruikt als drinkwater en om te wassen. Hok geeft aan dat pas als er schaarste is, men zich er bewust van wordt wat water eigenlijk betekend. Water is een menselijke behoefte, maar het is ook natuurlijke hulpbron. Water moet worden gezien als een middel dat de natie heeft gekregen om vooruit te komen. Water is het kostbaarste bezit, zonder water kan de mens niet leven. Hok geeft verder aan dat Suriname een gezegend land is en dat wij een heleboel water hebben ten behoeve van de bevolking alleen het besef, hoe belangrijk het water is, is er niet. Er wordt met water omgegaan alsof het eindeloos is. Als het water niet behandeld wordt als een schaars goed, behandeld moet worden zullen er problemen ontstaan, aangezien water eindeloos kan zijn. Het ministerie heeft enkele waterwetten in de pijplijn die via de Raad van Ministers in. De Nationale Assemblee behandeld kunnen worden. De waterwetten moeten zorgen voor de bescherming van het drinkwater. De wetten moeten goed toegepast kunnen worden, omdat er met water bewust omgegaan moet worden. Water Coöperatie is in samenwerking met Stichting Natuurpark gestart met een activiteit in verband met de opening van Waterweek. Er was een debat georganiseerd voor jongeren, zij hebben gediscussieerd hoe belangrijk water is. “Deze jongeren hebben ook geleerd wat de functie is van water”, aldus Resomardono.  Morgen is er een workshop die uit twee delen bestaat. De eerste workshop gaat over de institutionele versterking met betrekking tot waterbeheer in Suriname. Het tweede deel is de ‘high level’ meeting. In de ochtend gaat de commissie in gesprek met beleidsambtenaren van verschillende overheidsinstanties. In de middag gaan deze gezamenlijk met de ngo’s en het bedrijfsleven, presentaties geven over het voeren van verantwoord waterbeheer, om zo tot duurzaam waterbeheer in Suriname te komen.

More
articles