De kwestie rond de Stuwdam

Er gaan berichten dat de Brokopondo Stuwdam in handen komt van Suriname. Momenteel is de Suralco eigenaar van de krachtcentrale. Naar verluidt, zijn er gesprekken gaande over een eventuele overname. In hoeverre partijen tot een vergelijk zijn gekomen, of beter gezegd in hoeverre de Suralco wel bereid is de dam nu al af te staan. Er rijzen zoveel vragen rond de overname van de dam. President Desi Bouterse had vorig jaar de wens te kennen gegeven de dam over te nemen. Later kregen wij te horen, dat de Suralco niet onwelwillend daar tegenover staat, maar niet eerder voor het verstrijken van de contractperiode. Intussen zijn er op verschillende momenten topmeetings gehouden, waarvan de inhoud hieromtrent strikt geheim is gehouden. Ook de parlementaire commissie is slechts tweemaal geïnformeerd, terwijl er heel vaak overlge is gevoerd tussen een speciale commissie van de Staat en de Suralco. Waarover er gesproken is en wat wij allemaal mogen verwachten, komt of mondjesmaat naar buiten of  helemaal niet. De regering schijnt ook hier weer het parlement te willen miskennen door dit instituut zelden of helemaal niet te betrekken. Er is voor de vorm een parlementaire commissie geinstalleerd die bezig is met deze zaak, maar deze wordt door de grote jongens niet gevoed. Het is van belang dat het volk precies weet wat de stand van zaken is. Wat zijn de voor- of nadelen van een overname. Hoeveel geld gaat hiermee gepaard, wie voert het beheer en hoe zal dit allemaal geschieden en zo zijn er nog een heleboel vragen die spelen. Hoe staat het met de veiligheid, scholing, onderhoud etc?. Heeft de haastige spoed van de overname te maken met het feit dat er grote hoeveelheden goud op de bodem van het stuwmeer te vinden zijn en willen mensen daar hun slag slaan. De Suralco heeft een verbod doen uitgaan voor het zoeken naar goud op het stuwmeer en omgeving, maar tot op heden zijn er scalians actief op zoek naar het edelmetaal. De zaak ligt bepaald niet lekker op de maag, want er wordt totaal geen openheid van zaken gegeven

More
articles