March 13, 2015


Wereld Consumentenrechtendag in Nickerie


March 13, 2015

Jaarlijks wordt er op 15 maart Wereld Consumenten Rechten Dag (WCRD) herdacht. Wereldwijde bewustwording over consumentenrechten vindt in diverse landen plaats. Ook in Suriname worden er in het kader van deze dag,  sinds de instelling van de afdeling Consumenten Zaken ( CoZa)  in 2013 bewustwordingsactiviteiten georganiseerd. In het kader van Wereld Consumenten Rechten Dag 2015 op 15 maart,  organiseert het ministerie van Handel en Industrie (HI),  met name de afdeling CoZa, activiteiten in Nickerie. Voor dit jaar is het thema ‘Healthy Diets’ (gezonde leefstijl). CoZa organiseert in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN), dit jaar wederom bewustwordingactiviteiten in het kader van WCRD. Een paneldiscussie over het thema van 2015 en consumentenbescherming zijn in de planning. Vanmorgen heeft CoZa de Scholengemeenschap Nickerie bezocht waar de vertoning van een documentaire en een infomercial over gezonde voeding zijn gepresenteerd. Hiernaast zal er zaterdagmorgen van 08.00 tot 10.00 uur in samenwerking met het LMSZN een prikpunt worden opgezet voor burgers in Nieuw-Nickerie om hun bloeddruk en suikergehalte te meten. Burgers kunnen hiernaast ook hun gewicht meten. Dit zal plaatsvinden op het terrein van de Openbare Markt Nickerie. Volgens Consumers International (1), is ongezonde voeding gekoppeld aan vier van de tien grootste doodsoorzaken wereldwijd: overgewicht en obesitas, hoge bloeddruk, hoog bloedglucose en een hoog cholesterolgehalte. De kosten van obesitas worden geschat op $ 2 triljoen per jaar. Het is tijd dat de wereld bewust wordt gemaakt van de kosten die er zijn als gevolg van ongezonde voeding. Suriname is sinds 1 januari 2014 lid van CI. Alle consumenten hebben het recht op niet alleen voedsel, maar ook gezond voedsel. Een bindend wereldwijd verdrag zou ervoor kunnen zorgen dat consumenten toegang hebben tot gezonde voeding en leiden tot een rechtvaardige, duurzaam voedselsysteem.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249