March 13, 2015


‘Diaspora verkiezingstrip naar Suriname’


March 13, 2015

De stichtingen Oranje Diaspora en Het Diaspora Ondernemershuis, organiseerden gezamenlijk op maandag 9 maart jongstleden een besloten seminar over de ‘Diaspora-Trip’ in Den Haag. Het mini-seminar was een kick-off in verband met voorbereidingen die getroffen worden, waarbij diasporadelegaties zich formeren voor een speciale trip richting Suriname: De Diaspora Verkiezingstrip. Surineds gaan, al dan niet in delegatieverband, in de maanden april en vooral mei 2015, speciaal naar hun land terug in verband met de verkiezingen van 25 mei. De trip is in een persbericht van de VHP-mediacommissie aangekondigd. Tijdens de bijeenkomst, hebben naast de vertegenwoordigers, de volgende personen inleidingen gehouden: diasporapolitica Mala Eckhardt-Angna (kandidaat voor de PvdA in de provinciale statenverkiezingen in Noord-Holland); Jimmy Moerlie (mediastrateeg en campagneadviseur); Robby Makka (voorzitter Kennis Kring Neder-land – Suriname). Eckhardt, onderbouwde tijdens haar speech de verkiezingsslogan: ‘Vinden, Verbinden en Versterken.’ “In mijn werk ben ik constant bezig om groepen, instanties, mensen en overheden met elkaar te verbinden en te versterken”, zei ze. Ze hield een pleidooi om een vuist te maken met respect voor elkaar. De provinciale verkiezingen zijn op 18 maart aanstaande. Eckhardt is afkomstig uit Amsterdam, maar heeft haar wortels in het district Saramacca. Moerlie vertelde over de strategie van campagnesupport binnen de diaspora in Nederland. Moerlie die onlangs in Suriname vertoefde, gaf zijn ervaringen door over hoe hij een online social media-training heeft verzorgd voor jongeren. Diaspora is 220 V Hoofd-inleider Makka, zei:” Het Diaspora vliegtuig is ready to take off.” Er zijn nu al minimaal vijf delegaties in de maak, die in de maand mei in groepen zullen vliegen richting Suriname. Deze groepen komen uit diverse plaatsen in Nederland. Hij hoeft ook gesprekken ge-voerd met personen uit Sint-Maarten. Ook van daaruit is er belangstelling. De ge-plande vertrekdata zijn 8, 11, 13, 17, en 23 mei. Tien-tallen personen hebben al hun tickets gekocht. Mak-ka: “Ik weet ook dat veel familieleden en kennissen zeker zullen afreizen als medio maart de namen van de deelnemende combinaties/partijen en na 9 april de DNA-DR en RR kandidaten, officieel bekend zijn.” Volgens hem gaat het primair om een bijdrage te leveren door mee te helpen als vrijwilliger, mensen kunnen bijvoorbeeld hand- en spandiensten verlenen: “U kunt uw familieleden en vrienden op het stembureau van uw verblijfplaats of vakantieadres helpen. U kunt de kiezers helpen vervoeren. Wij hebben geen stemrecht, het gaat om het moreel motief”, aldus Makka. Secundair gaat het om te horen en te analyseren welke partij of combinatie het beste Dias-poraprogramma heeft. Welke partijen of combinatie, is voorstander van een betere relatie tussen Suriname en Nederland? Makka behandelde informatief de gehouden peilingen van NIKOS en IDOS en de verkiezingskalender in Suriname. “Het maakt niet uit voor welke partij u uw ondersteuning gaat bieden, mits wij het Diaspora vliegtuig instappen voor opbouw van Suriname”, riep Makka aspirant belangstellenden op. “Wij wonen in Nederland en hebben meer energie, we zijn altijd 220 V”, motiveerde hij de aanwezigen”. We are all connected “Stemmen is niet alleen een recht, maar ook een burgerplicht”, was de oproep van de avond door de dagvoorzitter. Het logo ‘Vote for Suriname’, werd onthuld. Hierbij werd door de voorzitter van Oranje Diaspora speciaal een T-shirt getoond met die tekst erop. De t-shirts zullen worden meegenomen op de Diasporatrip.

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249